« gå tillbaka

Hur grön är din värmepump?

Just nu görs det stora investeringar i grön teknik, och efterfrågan på hållbara produkter är stor. Men det är inte helt lätt att avgöra vilka produkter som verkligen är miljövänliga, när nästan alla marknadsförs som gröna. Det här är inte minst tydligt i kyl- och värmebranschen, där de flesta produkter som är miljövänligare än pannor drivna med fossila bränslen marknadsförs som gröna. Miljöpåverkan från värmepumpar varierar mycket så vår bransch måste sätta högre mål.

Fler än någonsin anstränger sig för att minska sitt koldioxidavtryck, eftersom de inser att vi måste vara försiktiga med vår planet. Men trots att det görs stora ansträngningar för att reducera vårt koldioxidavtryck har utsläppen av växthusgaser aldrig varit större än vad de var 2019. Det är då inte enkelt att få en miljövänlig tillverkning när nästan alla produkter marknadsförs som miljövänliga, fast de egentligen bara är lite bättre än gammaldags teknik baserad på fossila bränslen.

Värmepumpar är mycket bättre än pannor som drivs med fossila bränslen

Bäst är det om värmepumparna drivs med elektrisk energi från förnybara resurser. Men även om den elektriska energin genereras av kraftverk som eldas med fossila bränslen har värmepumpar mycket högre verkningsgrad än den mest effektiva pannan med fossila bränslen. Det betyder avsevärt lägre förbrukning av primärenergi och lägre koldioxidutsläpp i atmosfären. Med andra ord - elektriskt drivna värmepumpar förbrukar mindre energi än lösningar där pannor används. Det bidrar i sin tur till att minska värmeanläggningens miljöpåverkan.

Alla värmepumpar är inte lika miljövänliga

Vi ser alltså att värmepumpar är en mer hållbar lösning än pannor drivna med fossila bränslen, men exakt hur hållbar en värmepump är varierar beroende på vilken teknik som används. Vi kan jämföra med bilindustrin. Elbilar marknadsförs som lösningen på hur transportsektorn ska kunna minska sina koldioxidutsläpp, och visst är elbilar – även om de drivs med en dålig energiblandning – bättre för miljön än förbränningsmotorer för själva transporten. Men man borde kunna, utan att vara en expert på elbilar; säga att det varierar mycket hur stor miljöpåverkan bilbatterier har. Faktorer som koldioxidavtryck vid tillverkning, blandningen av metaller i katoder och – inte att glömma – transparensen i inköpskedjan och avfallshanterings- och återvinningsprocesser för batterier. Så det är viktigt att vi inte bara nöjer oss med en lösning som är bättre än förbränningsmotorn. Det här är något som hela VVS och kyl- och värmebranschen måste engagera sig i på allvar – vi får inte nöja oss med en enkel lösning bara för att den är bättre än pannor drivna med fossila bränslen.

TEWI (Total Equivalent Warming Impact) är ett bra mått

Genom att använda andra tekniker i värmepumpar kan vi påverka värmepumparnas miljöavtryck. För att mäta skillnaden mellan värmepumpar bör ett index som kallas TEWI (Total Equivalent Warming Impact) användas.

Vid användning av TEWI tas simulering av säsongsverkningsgrad för den specifika anläggningen och specifika klimatregioner med i beräkningen. Olika värmepumpar har olika energiförbrukning om de till exempel används i Italien eller i Sverige. Energiklassning med simulering av säsongsverkningsgrad är mycket mer precis och relevant än mätning av nominell verkningsgrad, vilket är det som används för många stimulans- och myndighetsprogram.

Beräkning för köldmediums växthuspåverkan (GWP) ingår också i TEWI-indexet. GWP visar hur stort ekvivalent koldioxidavtryck köldmediet har (hur många kilogram koldioxid som motsvarar växthuspåverkan från 1 kilogram köldmedium). Koldioxidavtrycket för det mest använda köldmediet i värmepumpar idag är 2000 gånger högre än koldioxid. Dessutom inkluderas även fyllning och potentiellt läckage av köldmedium med i TEWI-mätningen, eftersom aggregatens miljöpåverkan ökar ju mer köldmedium som används.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att TEWI mäter den faktiska växthuspåverkan som genereras av det koldioxidavtrycket, både direkt och indirekt och hela livstiden – ju lägre TEWI-värde desto mindre koldioxidavtryck får värmepumpen.

Ett smart system är avgörande för lågt TEWI

Moderna kommersiella byggnader kräver ofta samtidig värme och kyla i olika delar av byggnaden. En multifunktionsvärmepump eller ett vätskekylaggregat med återvinningsfunktion kan flytta energi mellan områden i byggnaden, vilket ytterligare förbättrar systemets övergripande verkningsgrad och sänker dess TEWI. Men vi får inte nöja oss med att bara utvärdera enskilda produkter. Hela systemet måste tas med i beräkningen vid utvärdering av koldioxidavtrycket. Därför är det avgörande att använda ett intelligent styrsystem som integrerar och kan behovsstyra vätskekylaggregat och värmepumpar med exempelvis luftbehandlingsaggregat, cirkulationspumpar och klimatbafflar för att kunna uppnå ett lågt TEWI-värde för hela byggnaden.

Swegon fokuserar givetvis vår utveckling för att nå ett lågt TEWI i kommersiella kyl- och värmeanläggningar. Tekniken i dessa produkter tillsammans med avancerade styrfunktioner kommer att gör det möjligt att maximera verkningsgraden för hela systemet. Det är inte bara bilindustrin som förändras snabbt mot mer hållbara lösningar – detsamma gäller för VVS och kyl- och värmebranschen. Så kolla in våra produkter och system, och glöm inte att samarbeta för att säkerställa bästa möjliga miljö, både inomhus och utomhus.