« gå tillbaka

Flexibilitet – ett vinnande koncept

Dagens kontor är föränderliga och hyresgäster ställer krav på snabbare anpassning av lokalerna efter deras behov. Dessa fastigheter, ständigt i utveckling kräver flexibla inneklimatsystem som enkelt går att anpassa efter lokalernas användande. Swegon står som segrare av 18:e upplagan av Stora Inneklimatpriset för systemet WISE. Juryn motiverar valet med att WISE är en flexibel och heltäckande lösning för behovsstyrning av byggnaders system för ventilation, värme och komfortkyla.

WISE är ett komplett system med alla produkter du behöver för ditt inomhusklimat, inklusive ett smart styrsystem och ett lättanvänt användargränssnitt. Inbyggt i systemet är åratal av kunskap, som gör byggprocessen enkel, från projektering till driftsättning, och skapar flexibilitet för framtida hyresgästanpassningar.

Den flexibla lösningen bygger på trådlös kommunikation, som möjliggör att systemet enkelt kan anpassas till förändrade driftförutsättningar utan kostsamma ändringar i kommunikationskablage. Produkternas funktion justeras enkelt vid behov, skall ett antal kontorsrum slås samman till ett öppet landskap tilldelas produkterna nya roller. Ändringen kan genomföras helt och hållet på distans. Krävs komplettering med fler givare kan dessa enkelt installeras i efterhand utan inverkan på fastigheten. Majoriteten av de givare som ingår i systemet kan drivas med batteri och är således helt trådlösa.

WISE_Flexibilitet 2

Med ett flexibelt inneklimatsystem minskar således arbetskostnad och miljöpåverkan vid anpassningar av lokalerna. De som vistas i fastigheten slipper bli störda, och nya hyresgäster kan snabbare få tillgång till lokalerna.

Det grundläggande syftet med WISE är att anpassa inomhusklimatet till exakt den nivå som behövs, för att spara energi och samtidigt bibehålla ett gott inneklimat. Utöver en flexibel lösning kombinerar WISE också hög energieffektivitet, perfekt inomhusklimat och full överblick över hela systemet med sitt moderna användargränssnitt.

Juryns fullständiga motivering:

Till vinnare av 2018 års Stora Inneklimatpris har juryn utsett SWEGON för systemet WISE - en flexibel och heltäckande lösning för behovsstyrning av byggnaders system för ventilation, värme och komfortkyla. Lösningen bygger på innovativt utnyttjande av trådlös kommunikation mellan komponenter och delsystem.

I byggskedet skapar WISE goda förutsättningar för korrekt installation och okomplicerad driftsättning av klimatsystemet. I driftskedet bidrar WISE till att arbetet med uppföljning och optimering av klimatsystemets funktion kan ske effektivt. I samband med förändrade driftförutsättningar kan systemet anpassas med hög grad av flexibilitet. WISE har goda förutsättningar att bidra till ett komfortabelt inomhusklimat i energieffektiva byggnader.

Läs mer om Stora Inneklimatpriset här.

Läs mer om Swegon WISE