« gå tillbaka

Därför är det viktigt att filtrera bort partiklar från tilluften

Mikropartiklar påverkar både vår hälsa och miljö. De kan göra oss sjuka och förkorta vår livslängd. Idag utsätts 80 % av jordens befolkning för partikelhalter som är högre än de gränsvärden som WHO rekommenderar.

Partiklar är en av de vanligaste luftföreningar utöver gaser som vi utsätts för. De kommer både från naturliga källor och från antropogena källor som vi människor skapat. Naturliga partiklar kommer från till exempel erosion, vulkaner och pollen. De vanligaste partiklarna som skapas av oss människor kommer från slitage av vägbanor, förbränningsmotorer och industriprocesser.

De minsta partiklarna är de farligaste

Partiklar brukar delas in efter storlek PM 10, PM 2,5 och PM1.
PM 10 är partiklar vars diameter är mindre än 10 mikrometer, som jämförelse har ett hårstrå en diameter på 70 mikrometer. De skapas framförallt från vägslitage och påverkar vår andningsförmåga negativt. Vi människor kan inte se partiklar som är mindre än PM 10.

Partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer kallas PM 2,5 och skapas av förbränningsmotorer och industriella processer. De kan tränga ner i lungorna och våra ögon. De minsta partiklarna PM1, vars diameter är mindre än 1 mikrometer, är de farligaste eftersom att de kan ta sig igenom våra kroppsliga filter som näsans slemhinnor och flimmerhår och in i vårt blodomlopp.

Viktigt att tilluften filtreras

I byggnader med dålig ventilation blir partiklarna kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Ett bra ventilationssystem som är anpassat till den verksamhet som finns i byggnaden är viktigt för att luftkvaliteten ska vara bra. Ventilationen ska kontinuerligt kunna föra bort luftföroreningar från byggnad, inredning och boende.

Bra tilluft där människor vistas bör vara minst PM2,5≤5µg/m3. Det innebär att tilluften innehåller mindre än 5 mikrogram mikropartiklar per kubikmeter. Ett filter som har filterklassen ePM1 50% är en bra nivå för lokaler som ligger på mindre förorenade platser. Det betyder att 50% av partiklar som är mindre än 1 mikrometer filtreras bort. På platser med höga nivåer av luftföroreningar bör filter användas med minst ePM 1 80%.

Majoriteten av jordens befolkning bor i städer som har högre partikelhalter än de tröskelvärden som WHO rekommenderat. Skärpta lagförändringar, ökad medvetenhet och kompetens om partiklar gör att mängden farliga partiklar minskar men det är en process som tar tid. Detta gör det extra viktigt att vi ventilerar och använder filter som garanterar bra kvalitet på tilluften.