« gå tillbaka

Att välja rätt luftbehandlingsaggregat – en hjälp på vägen

Vi ventilerar våra fastigheter för att må bra, prestera på topp eller helt enkelt trivas inomhus. En vital del av ett ventilationssystem är själva luftbehandlingsaggregatet. Om man så vill, kan man se ett luftbehandlingsaggregat som hjärtat i systemet. Ett hjärta som pumpar runt luft till alla delar av fastigheten som är i behov av frisk, ren och tempererad luft.

Trots all utveckling är det fullt möjligt, även idag, att bygga dåligt fungerande system med de produkter som finns att tillgå på marknaden. Det är därför oerhört viktigt att ha kunskap om vad som krävs för att bygga ett väl fungerande ventilationssystem med högsta möjliga komfort och lägsta möjliga energianvändning.

Som beställare eller projektör är det viktigt att ha de kunskaper som krävs för att kunna bedöma och förutse konsekvenserna av ett visst beslut. Det är ofta ni som ansvarar för att redovisa de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av de beslut som tas under ett projekt. Som beställare eller projektör är det naturligt att man inte vill betala mer än nödvändigt för en viss åtgärd eller lösning. Däri ligger också en fara – man får det man betalar för!

Vi har en tendens att ofta glömma bort själva syftet med luftbehandlingsinstallationen – att åstadkomma ett bra inneklimat, som ger bra förutsättningar för att arbeta och vistas i den betjänade lokalen. Eftersom det alltid är starkt fokus på att åstadkomma så låg energianvändning som möjligt, ligger det nära till hands att åsidosatta kravet på bra inneklimat. En förutsättning för att kunna åstadkomma ett bra inneklimat, utan att använda onödigt mycket energi, är att man har förståelse för helheten.

Men, vad är det då för kunskap som behövs? Hur ska man kunna förstå de olika funktioner och prestanda som olika tillverkare erbjuder?

Ett hjälpmedel som finns tillgänglig är Eurovents helt nya guide i att förstå och kunna välja rätt luftbehandlingsaggregat.

Denna guide berör olika användningsområden som t.ex. kontor, skolor och simhallar och ger en redovisning av olika typer av utföranden. Guiden beskriver hur man bör tänka runt filtrering, val av fläktar och återvinningsfunktioner samt övriga funktionsval. Givetvis ger denna publikation en översikt i hur energiberäkningar kan göras och hjälp i valet av olika varianter av luftbehandlingsaggregat. Man berör också vikten av funktionalitet och enkelt handhavande samt inte minst service och underhåll.

Kort sagt en god start i att lära sig mer om luftbehandlingsaggregat för att göra kloka och smarta val framöver med produkter av hög kvalitet.

Eurovents guide hittar du genom att klicka här.

Ps. Vill du fördjupa din kunskap ännu mer är du välkommen att kontakta din lokala Swegon kontakt – vi har utvecklat luftbehandlingsaggregat i mer än 50 år.

Hör av dig till oss!