« gå tillbaka

Att sänka energiförbrukningen med bibehållen komfort

Byggnader står för cirka 40 procent av den globala energiförbrukningen, vilket gör det absolut nödvändigt att minska förbrukningen och öka energieffektiviteten i byggnader. Samtidigt vistas vi nästan 90 procent av vår tid inomhus. Utmaningen är alltså att minska energiförbrukningen utan att det försämrar inomhusklimatet.

Rätt rumstemperatur och ventilation är ytterst viktigt för vår hälsa, komfort och produktivitet. Å andra sidan har vi skyhöga energipriser, vilket också skapar ett behov i världen att minska energiförbrukningen generellt. Ett bra sätt att uppnå båda målen är att säkerställa att luftbehandlingsaggregaten fungerar korrekt. En bra rutin är att gå igenom värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen när en ny hyresgäst ska flytta in och anpassa dem efter den nya hyresgästens behov. Men i dessa tider kan det vara värt att gå igenom systemen oavsett tillfälle. 

Det finns fem viktiga faktorer
Det finns fem viktiga faktorer att ta hänsyn till när man vill uppnå en lägre energiförbrukning: luftflöde, drifttid, behovsstyrning, temperatur och underhåll. Allt bör hanteras omsorgsfullt för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat för alla i byggnaden.

Att anpassa luftflödet till de faktiska behoven är viktigt. Ett för lågt luftflöde kan orsaka obehag, försämrad produktivitet och hälsoproblem, medan ett för högt luftflöde kan leda till drag och buller som stör dem som vistas i byggnaden. Dessutom medför ett för högt luftflöde en högre energiförbrukning. Att minska luftflödet med 10 procent kan ge 20 procent lägre energiförbrukning hos fläktar.

En minskning av luftbehandlingsaggregatens drifttid resulterar i en motsvarande minskning i deras effektförbrukning. Se därför till att rätt dag- och veckoscheman väljs utifrån typ av aktivitet och närvaro i lokalerna. Dessutom skulle luftbehandlingsaggregat kunna gå på reducerad hastighet eller till och med stängas av helt under lov, semestrar och helgdagar när ingen förväntas vara i byggnaden. Om systemet hålls avstängt helt under en period är det viktigt att komma ihåg att det är rent och torrt för att slippa mögel och annan organisk påväxt. Om det är möjligt är ett bättre alternativ att i stället bara minska luftflödet när byggnaden inte används.

En fläkts effektförbrukning ökar snabbt när luftflödet ökar. Att använda ett behovsstyrt system kan ge betydande energibesparingar och ökad komfort för personerna i byggnaden. Variabel luftvolym (VAV) är avsevärt mera energibesparande än konstant luftvolym (CAV). Men med de mycket små automatiska justeringar som ett korrekt inställt behovsstyrt ventilationssystem (DCV) kan göra sparar man ännu mer. Om det är ett CAV-system som används bör man fundera på en strategi för att göra bara vissa utvalda delar av byggnaden tillgängliga för användning så att ventilationen kan reduceras i oanvända lokaler. Eftersom ett CAV-system brukar vara inställt på högsta tillåtna antal personer i byggnaden kan inomhusklimatet upplevas obehagligt om endast ett fåtal personer vistas där.

Att ställa in tilluftstemperaturen några grader lägre kan spara värmeenergi utan att komforten eller produktiviteten påverkas märkbart, om inte den nya temperaturen är långt under de 21 °C som rekommenderas. Dessutom ökar faktiskt luftspridningseffektiviteten om tilluftstemperaturen är några grader lägre än rumstemperaturen, vilket är gynnsamt. Genom att sänka temperaturbörvärdet ett par grader minskar energibehovet för uppvärmningen. Om systemet förses med energiåtervinning minskar kraftigt även behovet av extra uppvärmning och/eller kyla. Men tänk på att en för låg rumstemperatur (eller för hög också för den delen) påverkar produktiviteten negativt. Och kom ihåg att det fungerar bäst att sänka börtemperaturen i nyare och bättre isolerade byggnader. I äldre byggnader kan temperaturen utmed väggar och fönster bli för låg med en sänkt inomhustemperatur och kännas obehagligt.

Regelbundet planerat underhåll är viktigt för att hålla uppe energieffektiviteten. Undermåligt installerade, injusterade och servade system förbrukar mycket mer energi. Ett av de enklaste sätten att spara energi är se till att byta filter i tid. I luftbehandlingsaggregat med igensatta filter måste fläktarna arbeta hårdare för att kompensera för det ökade tryckfallet. Andra möjliga problemområden är dåligt balanserade ventilationssystem, dåligt injusterade vattenburna system och luft i vattenburna system. Det sistnämna kan beror på att plaströr används som släpper in små mängder luft. Allting ovan kommer minska verkningsgraden kraftigt. En viktig del av det regelbundna underhållet är att mäta, visualisera, analysera och reagera och upprepa vid behov. Äldre system kan också må bra av modernare givare. De brukar inte innebära någon större kostnad i dag och är väl värda pengarna för att slippa en onödigt hög energiförbrukning och undvika ett dåligt inomhusklimat.

En sista åtgärd
Ett allvarligt energisvinn uppstår när värme och kyla tillgodoses av olika lösningar som arbetar mot olika börvärden. Att ha radiatorer som värmer ventilation som kyler i samma utrymme samtidigt är självklart kontraproduktivt och kostsamt. Genom att se till att lösningarnas temperaturbörvärden ligger i linje med varandra kan både energieffektivitet och inomhuskomfort säkerställas och människor må bra inomhus.

Det finns med andra ord flera faktorer och åtgärder att tänka på när man behöver hitta sätt att minska energiförbrukningen hos en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning. Det är dock viktigt att tänka på personerna i byggnaden i första hand. Energibesparingar får aldrig leda till ett sämre inomhusklimat.

Läs mer om energibesparingar i vår blogg som du hittar här.