« gå tillbaka

Energispartips för FTX-ventilation

Med ökade energipriser blir det än mer viktigt att se över sitt FTX-system för såväl aggregatet som kanalsystem och ventiler. Många funderar på om man ska stänga av sitt FTX-aggregat för att spara energi? Svaret är nej!

 

FTX-systemet är installerat i syfte att ventilera ditt hem och spara energi. Det ger ett mycket bra inomhusklimat och bidrar till en bra miljö att vistas i. Fördelar är bland annat att man slipper kallras, drag och smutsig luft utifrån. Luften som tillförs hemmet är tempererad och filtrerad. Värmen som tillförs tilluften kommer till mycket stor del(upp till 86 %) från frånluften. Grundprincipen är att tillföra luft(tilluft) i rum där man vistas och vill må bra i som sovrum, vardagsrum arbetsrum m.m. Luften rör sig sedan långsamt igenom huset och evakueras ut i badrum, tvättstuga och övriga utrymmen med frånluft. Hus idag är så pass täta att det i princip inte finns någon naturlig ventilation, det vill säga det kommer vare sig in eller ut luft från hemmet om ventilationen stängs av.

Stänger man av ventilationen kommer man få svårt att bli av med fukt, lukter och andra föroreningar. Man kommer också uppleva luften som instängd, man kommer att bli trött, sova dåligt och vakna med huvudvärk på grund av att det inte kommer in något syre i hemmet.

Om fukt från exempelvis badrum och tvättstuga inte försvinner snabbt ökar sannolikheten för fukt och mögelskador mycket.

myntkwh_800x500


Det var lite skrämselinformation vad kan man då göra för att spara energi?

Om du har ett gammalt FTX-aggregat installerat, BYT!

Denna åtgärd kan årligen spara ca 5000 kWh (15-20 000kr) för en villa på 180-200 kvm i Stockholmsområdet. Äldre aggregat har transformatorstyrda fläktar som förbrukar betydligt mer energi än dagens energisnåla fläktar. Den stora besparingen ligger dock i värmeåtervinningen. Äldre aggregat med korströmsvärmeväxlare har kanske bara ca 40% verkningsgrad beroende på försmutsning och läckage på grund av ålder och bristande underhåll. Denna typ av värmeväxlare måste också avfrostas vid kall väderlek för att det inte skall bildas is i aggregatet.

Villasparbössan 2.0 AKA CASA R5-H har en temperaturverkningsgrad på upp till 86 %. En roterande värmeväxlare behöver inte avfrostas utan återvinner värme hela tiden då det är värmebehov.

blogg aggregat

Sänka inblåsningstemperaturen

Rekommenderad inblåsningstemperatur är 2-4 grader under rumstemperatur. Om rumstemperaturen är 21 grader så ger åtgärden att sänka inblåsningstemperaturen från 19 till 17 grader en besparing på 440 kWh för en ca 200 kvm stor villa i Stockholm med Swegon CASA R5-H.

Kontrollera isoleringen på kanaler, det är viktigt att inte tappa värme som skall återvinnas

Det är mycket viktigt att de kanaler som går i kallt utrymme, t.ex. på vinden, är isolerade för att undvika värmeförlust. Den värme man tappar i kanalsystemet kommer att behöva tillskottsvärme för att blåsas in som tempererad tilluft.

Rensa och injustera kanalsystemet

Sköts filterbyten korrekt så kommer det inte in någon smuts i tilluftssystemet. Det är framför allt frånluftssystemet som täpps igen av dammpartiklar m.m. Hur ofta man ska rengöra sitt ventilationssystem beror bland annat hur många man är i familjen, hur ofta man tvättar, om man har husdjur m.m. Ett rent kanalsystem förbrukar mindre energi än ett smutsigt och man har också det ventilationsflöde man behöver för att huset och familjen skall må bra.

Byt filter inför vintern

Rena originalfilter säkerställer att det är rätt flödesbalans över den roterande värmeväxlaren och att FTX-aggregatet återvinner maximalt med värme.

Läs också:

Varför bildas det kondens på fönsterrutorna?

När är det dags att byta filter i vårt FTX-aggregat?

Vad är en ASCI?

Kommentarer

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.