« takaisin

VVS Värme- och Sanitetsteknikern kirjoittaa

VVS Värme- och Sanitetsteknikern -lehti kirjoittaa Swegonin 5 vuoden kokonaisjärjestelmätakuusta. Lehti on ainoa Suomessa ruotsinkielellä ilmestyvä LVI-alan ammattilehti, joka on perustettu 1936. Sen pääasiallinen tehtävä on toimia Suomen LVI-teknisen kehityksen hyväksi.

VVS Värme- och Sanitetsteknikern skriver om behovsstyrd ventilation. Tidningen ges ut av VVS-Föreningen i Finland och är den enda VVS -tidskrift som publiceras på svenska i Finland. VVS-Föreningen i Finland grundades 1936, och har som huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i Finland.

"Mången fastighetsägare har i sin fastighet investerat i behovsstyrd ventilation med målsättningen att spara energi och skapa ett gott inneklimat. Ofta har man tyvärr misslyckats med detta och därmed gått miste om de eftersträvade energiinbesparningarna och målsättningarna för inneklimatet. Det här behöver man inte finna sig i. En ventilationsanläggning kan byggas så att den fungerar – alldeles garantera".

Läs hela pressartikeln: 

VVS Föreningen 03_2020