Swegon yritysyhteistyöhön kiertotalouden edistämiseksi – mukana mm. Kone ja ASSA ABLOY

Tekniset rakennustuotteet aiheuttavat suurimman osan rakennusten ympäristöpäästöistä heti energiankäytön ja rakennusmateriaalien jälkeen. Swegon, ASSA ABLOY, KONE, Vasakronan sekä Combient Pure aloittavat yhteistyön rakennustuotteiden kiertotalouden kehittämiseksi. 

 

Tehokas vuoden mittainen kiertotalousohjelma

Kaksitoista kuukautta kestävään kehitysohjelmaan sisältyvät muun muassa ilmanvaihtotuotteet, hissit ja automaattiovet. Yhteistyö vauhdittaa kiertotalouden kehitystä uusien käytännön työkalujen ja menetelmien sekä vertaisoppimisen kautta.

Aloite tuli Vasakronanilta, joka on eräs maailman kunnianhimoisimmista kiinteistöalan vastuullisuuden kehittäjistä.

- Haluamme, että koko arvoketjustamme tulee hiilineutraali ja että ostamme ainoastaan uudelleenkäytettäviä, kierrätettyjä ja uusiutuvia tuotteita ja materiaaleja vuoteen 2030 mennessä. Saavuttaaksemme nämä tavoitteet ja voidaksemme tarjota uudenlaisia kiertotalouden tuotteita ja palveluita työskentelemme läheisesti toimittajiemme kanssa, Vasakronanin vastuullisuusjohtaja Anna Denell kertoo.

Koko kehitysohjelmaa johtaa Combient Pure, joka on pohjoismainen yritysyhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä, vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta.

Tässä hankkeessa keskitytään kuuteen pääteemaan: asiakasymmärrykseen, vaikutustenarviointiin, logistiikkaan, tuotteen käyttöiän pidentämiseen, kiertotalouden hankintoihin sekä sisäisten prosessien kehittämiseen.

- Teemme uraauurtavaa työtä yhdessä verkostoyritystemme kanssa, jotta voimme rohkaista rakennussektoria etenemään entistä kestävämpään suuntaan. Tuemme käytännönläheisesti mukana olevia yrityksiä löytämään uusia ratkaisuja tuote- ja palveluvalikoimaansa, ostoihinsa ja sisäisiin kyvykkyyksiinsä. Näin autamme koko arvoketjua siirtymisessä kohti vähähiilisyyttä, Combient Puren johtaja Marika Määttä sanoo.

 

Heikosti tunnettu kestävän rakentamisen osa-alue

Kiertotalotta on tutkittu ja kehitetty rakennusteollisuudessa lähinnä päärakennusmateriaalien kuten betonin tai teräksen osalta. Lukuisat muutkin tuotteet aiheuttavat kuitenkin huomattavasti päästöjä elinkaarensa aikana.

Esimerkiksi Kone on järjestelmällisesti tehostanut resurssien käyttöään ja kiertotaloutta jo useiden vuosien ajan. Yritys pyrkii vähentämään raaka-aineiden ja energiankulutusta sekä lisäämään rakennusmateriaalien kierrätystä.

- Paras tapa luoda uusia menestyviä ja skaalautuvia prosesseja on tehdä se yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Koneessa työskentelemme näiden asioiden parissa. Kierrätys ja kierrätysmateriaalien käyttö saneerauksien yhteydessä kasvattaa suosiotaan rakennusteollisuudessa, johtaja Teemu Tiainen Koneelta toteaa.

ASSA ABLOYssa vastuullisuus läpäisee koko yrityksen ja määrittää sen toimintaa. Tuotekehityksessä hyödynnetään ASSA ABLOYn ”vastuullisuuskompassia”, jossa arvioidaan useita tuotteisiin liittyviä ympäristötekijöitä.

- Osallistumme tähän ohjelmaan edistääksemme kiertotalouteen liittyvien liiketoimintamallien kehittämistä ja vastuullisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa, innovaatiojohtaja Zeljka Svensson ASSA ABLOYsta kertoo.

Swegon on mukana vauhdittaakseen kiertotaloutta organisaatiossaan.

- Ohjelman käytännönläheisyys ja mahdollisuus arvoketjua koskevaan vertaisoppimiseen auttavat yritystämme kiertotalouteen liittyvällä matkalla, vastuullisuuspäällikkö Mirko Sauvan toteaa.

Tausta

Combient Pure, Vasakronan and Kone käynnistivät yhteistyönsä vuonna 2022. Tulokset osoittavat, että aidosti kiertotalouteen perustuvien teknisten rakennustuotteiden kehittämiseen liittyy edelleen sääntelystä johtuvia esteitä. Toisaalta uudenlaisten tuotteiden avulla voidaan kuitenkin selvästi vähentää päästöjä.

Kiertotaloustuotteiden kehittäminen edellyttää sitoutumista tuotteita valmistavien yritysten sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä. Niihin kuuluvat muun muassa rakennusyritykset, kiinteistönomistajat, asennus- ja purkuyritykset sekä tukkukauppiaat. Kiertotalouden kehitysohjelmassa osallistetaan koko arvoketjuun kuuluvia yrityksiä tukemaan toisiaan.


Yhteystiedot:
Louna Laurila, Program manager, Combient Pure, louna.laurila@combient.com, +358 400 628 521