« takaisin

EU-laki uudistaa lämpöpumppu- ja vedenjäähdytinmarkkinat 1.1.2021

EU:n alueella tulee kaikissa laitteissa olla CE-merkintä jo nyt. Ellei vedenjäähdytin tai lämpöpumppu täytä uusia kiristyviä vaatimuksia, eikä saa siten CE-merkintää - myynti EU:n alueella loppuu.

Tammikuussa 1.1.2021 voimaan astuvan lain vaihe 2(tier 2) kiristää entisestään laitteiden tehokkuusvaatimuksia. Se ei siis koske vain lämpöpumppuja tai vedenjäähdyttimiä, vaan yleisesti kaikkia laitteita. Laissa on luotu puitteet ekologisen suunnittelun vähimmäisvaatimuksille, jotka energiaa kuluttavien tuotteiden on täytettävä, ennen kuin niitä voidaan käyttää EU:n alueella.

Direktiivin taustalla on EU:ssa sovitut tavoitteet CO2-päästöjen vähentämisestä nopeassa aikataulussa. Vedenjäähdyttimien ja lämpöpumppujen parantuva energiatehokkuus mahdollistaa osaltaan päästöjen vähentymisen. Energiatehokkuusvaatimuksissa painotetaan vuotuisen energiakulutuksen arvoa, ei yksittäisessä toimintapisteessä onnistumista.

Direktiivin ensimmäisten vaiheiden, joissa annettiin eri sovellutuksille eri aikatauluja, voidaan ajatella herätelleen alaa muutoksiin. Vaatimukset energiatehokkuuden parantamiselle olivat varsin maltilliset. Laitevalmistajille annettiin aikaa valmistautua toiseen huomattavasti kiristyvään vaatimustasoon. 

Laitteiden energiatehokkuutta määritellään vuotuisilla energiatehokkuuden määritteillä. Lämpöpumpuilla SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), vedenjäähdyttimillä ilmastoinnin jäähdytykseen SEER(Seasonal Energy Efficiency Ratio) ja prosessijäähdytyslaitteilla SEPR(Seasonal Energy Performance Ratio). Edellä mainittujen määritteiden sisällä on lisäksi eri lämpötilatasoja eri sovellutuksille.

Markkinoilla on jo havaittu väärinkäyttöä määritteiden osalta. Esimerkiksi saadakseen laitteelle CE-merkintä käytetään SEPR-arvoja haastavamman SEER-arvon sijaan ja toimitetaan kuitenkin laite ilmastoinnin jäähdytykseen. Jokaisessa projektissa on käytettävä ko. sovellutukseen soveltuvaa vuotuisen energiatehokkuuden määritettä.

Laitetoimittajalta voi ja pitää vaatia todistus(Product Fiche) laitteen soveltuvuudelle ko. sovellutukselle. Todistuksessa on ilmettävä energiatehokkuusarvo SEER, SCOP, SEPR tai vastaava hyötysuhdearvo.

Ole yhteydessä meihin jo järjestelmää suunnitellessasi, autamme  mielellämme direktiivin tulkitsemisessa ja laitevalinnassa - kaikkien asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Terveisin Swegon Cooling & Heating-asiantuntijat, Sampsa ja Jari.

Cooling

sampsa.kauppi@swegon.fi                      jari.vanhala@swegon.fi

p.010 289 4039/Sampsa                           p.010 289 4038/Jari

https://www.swegon.com/fi/yhteystiedot/


 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/125/EY