www.swegon.com | Hållbarhet

×

Swegon

Swegon engagerar sig i Sweden Green Building Council

Som ett led i sitt fortsatta hållbarhetsarbete har Swegon valt att gå med i Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande och som genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar för ett samhälle som gynnar både människor …