« gå tillbaka

Swegon engagerar sig i Science Based Targets-initiativet

Som marknadsledande leverantör av inomhusklimat är vi stolta över vårt engagemang för initiativet Science Based Targets. Genom att förbinda oss till de vetenskapligt baserade målen för nettonollutsläpp strävar vi efter att bidra till att minska de globala utsläppen av växthusgaser och skapa en mer hållbar framtid.

"Som en del av vårt pågående engagemang för miljöansvar är vi glada och stolta över att gå med i Science Based Targets-initiativet. Vi har i flera år aktivt arbetat för att minska våra utsläpp genom flera initiativ såsom att introducera återvunnet och förnybart producerat stål i våra produkter, uppgradering av produkter på plats och offentliggöra miljöpåverkan genom miljövarudeklarationer, säger Andreas Örje Wellstam, VD Swegon. Detta initiativ kommer att ta oss till nästa nivå av att utveckla och implementera vetenskapsbaserade mål som inte bara är ambitiösa utan också uppnåeliga inom en definierad tidslinje".
 
Science Based Targets-initiativet (SBTi) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar bästa praxis inom vetenskapsbaserad målsättning och bedömer självständigt företagens mål.