Thomas Oltnäs

CASA R7 och R9 passivhus certifierade

Tyska Passive House Institute är världens ledande forsknings- och utvecklingsinstitut för lågenergibyggande. Passivhusen kännetecknas av stor energibesparing jämfört med traditionella byggmetoder. Energieffektivitet uppnås genom effektiva byggsystem, noggrann design och energieffektiva komponenter.