« gå tillbaka

CASA R7 och R9 passivhus certifierade

Tyska Passive House Institute är världens ledande forsknings- och utvecklingsinstitut för lågenergibyggande. Passivhusen kännetecknas av stor energibesparing jämfört med traditionella byggmetoder. Energieffektivitet uppnås genom effektiva byggsystem, noggrann design och energieffektiva komponenter.

Det är emellertid ofta svårt att bedöma energieffektiviteten, hållbarheten och energibesparingarna för en komponent på grundval av de värden som enbart tillverkaren anger. Därför testar och certifierar Passivhusinstitutet, som fungerar som en oberoende och autonom myndighet, produkter som är lämpliga för passivhus. Utfärdandet av passivhuscertifikaten kräver att mycket strikta energi- och kvalitetskriterier uppfylls. Certifierade produkter testas enligt enhetliga kriterier som är jämförbara i prestanda och utmärkta i energieffektivitet.

Swegon CASA R7 och R9 Smart luftbehandlingsaggregat har tilldelats Passive House-certifiering i juli 2020.

Ladda ner brochyren:

CASA R7 Smart (pdf)
CASA R9 Smart (pdf)

Övriga dokumenten finns under CASA ventilationsaggregat