« gå tillbaka

Pollensäsongen är här! Är du beredd?

Äntligen är våren här och med den rullar pollensäsongen in med full kraft. De senaste årens milda vintrar har gjort att pollensäsongen börjar tidigare och varar längre. Enligt Astma- och allergiförbundet har en tredjedel av Sveriges befolkning pollenallergi. Hur ska man göra för att skapa en bra innemiljö och hålla pollen borta från bostaden? Ta del av våra bästa tips för att pollensäkra ditt hem.

Läs gärna följande bloggar: ”Hur vet jag om luften i min bostad är bra?

­− Vid Pollenallergi är det immunsystemet som har lärt sig att överreagera när du utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Kroppen bildar då allergiantikroppar och du utvecklar en inflammation. Den här inflammationen visar sig i form av nysningar, rinnande näsa, hosta, klåda i hals och gom, retningar i luftrören, huvudvärk och inte minst trötthet. Många är de som kämpar men lugn, den goda nyheten är att det finns mycket du kan göra för att må bättre, säger Åslög Dahl, forskare och biolog på Göteborgs Universitet. Här har vi samlat våra bästa tips till dig som vill pollensäkra ditt hem.Åslög Dahl (002)

"Många är de som inte kan njuta av våren och alla växter som vaknar till liv och börjar blomma”säger Åslög Dahl, forskare och biolog på Göteborgs Universitet. 

 

Minska risken för allergiska besvär med rätt ventilationssystem

Swegons FTX – aggregat använder sig av särskilt framtagna filter (F7) som stoppar pollen och luftföroreningar från att komma in i ditt hem. Filtren renar utomhusluften innan den kommer in i våra hus så att både pollen och luftföroreningar i luften minskar drastiskt.

Aggregaten återvinner dessutom 85 procent av värmen i luften, vilket gör detta till en energieffektiv lösning som är positiv både för klimatet och ekonomin. Med FTX -system får ditt hem även en jämnare temperatur oavsett utomhustemperatur. Dessutom undviker man kall dragig luft som stoppar pollen och luftföroreningar från att komma in i ditt hem.

Negativa hälsoeffekter


Åslög Dahls forskning handlar om att göra pollenprognoserna ännu bättre. Ett forskningsprojekt handlar om kombinationen av pollen och luftföroreningar som båda har negativa hälsoeffekter.

Höga halter av marknära ozon under pollensäsongen kan till exempel förvärra effekten av pollen och öka läkemedelsförskrivningen, säger Åslög Dahl.

Pollenet har flera egenskaper som kan bidra till att förvärra allergisymptom. Jämfört med andra partiklar i luften är ett pollenkorn ganska stort, och det kommer inte ner i de nedre luftvägarna. De allergiframkallande ämnena läcker ut i ögat eller på nässlemhinnan. Men om pollenkornet kommer i kontakt med fukt, eller skadas av t ex dieselpartiklar som fastnar på dess yta, kan det gå sönder. Särskilt gräspollen brister lätt. Då kan mindre partiklar från pollenkornets innanmäte komma ut. De är tillräckligt små för att kunna tränga djupt ner i luftrören och t ex bidra till att framkalla astma.

Höga halter av luftföroreningar förvärrar ofta pollenbesvär. Det beror på att luftföroreningar också själva kan orsaka irritation och inflammation i luftvägarna. Genom att skada luftrörens yta, som annars är en barriär mot skadliga ämnen, bidrar de ibland till att de allergiframkallande proteinerna lättare kommer i kontakt med celler i immunförsvaret.

Förutom de allergiframkallande ämnena, finns det i pollenet andra proteiner och fetter som kan påverka nässlemhinnan, åtminstone när pollenhalterna är höga. 

− Enligt en finsk studie kan de allergiframkallande ämnena från pollen som hamnar i inomhusmiljön vara aktiva i upp till ett år, säger Åslög Dahl, forskare och biolog på Göteborgs universitet.

Pollen 2

Hur ska man göra för att skapa en bra innemiljö och hålla pollen borta från bostaden?

Det absolut viktigaste är att se till att pollen inte kommer in från början i våra bostäder samt att vi får bort den mängd som ändå kommer in. Genom att vara noga med städning och att använda rätt filter får vi bort en stor del av problemet.

Några tips att tänka på…

  • Sluta vädra - Ventilera Smart. Vi behöver byta luft i våra hem samtidigt som vi förhindrar pollen och luftföroreningar från att komma in i våra hus. Ett FTX-system förser huset med ren och filtrerad luft. Filtren i aggregatet förhindrar att en mycket stor del av pollen och föroreningar kommer in i hemmet.
  • Rengör luftventiler och byt till rätt filter i ditt ventilationssystem
  • Dammsug noga och använd dammsugare med filter som avskiljer pollen och andra partiklar
  • Fukttorka golv och andra ytor. Tvätta moppar och trasor i minst 60 grader
  • Pollen fastnar lätt i håret. Skölj håret innan du går och lägger dig
  • Byt kläder när du kommer in
  • Torka tvätten inomhus under pollensäsongen.
  • Följ pollenrapporten varje dag https://pollenrapporten.se/ för att planera vardagen på bästa sätt

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma.  

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.