« gå tillbaka

Hur vet jag om luften i min bostad är bra?

Hur vet vi om luften vi andas är ren och hälsosam? I viss mån kan vi lita på våra sinnen. När solen lyser in genom fönstren, till exempel, kan vi ibland se stora partikelföroreningar i luften med blotta ögat.

Näsan är också fantastisk på att registrera en mängd olika föroreningar i mycket låga halter. Förorenad luft upplevs ofta instängd. Vissa av dessa föroreningar filtreras bort i näsan och de övre luftvägarna. Men långt ifrån allt. Resten går ned i lungorna. Vissa partiklar är så små att de tränger igenom lungvävnaden och tas upp direkt i blodet.

Astma och dålig luftkvalitet i bostäder

Människor med astma kan snabbt få förvärrade symtom om de vistas i byggnader med dålig luftkvalitet. Många av symtomen kan förstås även orsakas av andra saker än den dåliga luften, men studier visar att symtomen uppkommer oftare i byggnader med dålig luftkvalitet.

Visste du att …

Varm luft ofta uppfattas som kvalmig och dålig!

Koldioxid i bostäder!

Många farliga ämnen i våra bostäder och i inomhusluften varken luktar eller ger några tydliga symtom. Bra ventilation är därför en mycket viktig förutsättning för att inomhusluften inte bara ska uppfattas som ren och hälsosam, utan faktiskt vara det.

Med enkel mätutrustning för hushållsbruk kan vi mäta lufttemperaturen och luftfuktigheten. Men för att ta reda på om luften vi andas verkligen är ren och hälsosam behöver vi andra instrument.

Koldioxid-halten (CO2) i bostäder som mått på luftkvaliteten

Koncentrationen av koldioxid (CO2) används ofta som ett enkel mått på luftkvaliteten. En koldioxidmätare är relativt enkel och billig. Koldioxiden mäts i miljondelar av luftvolymen. Ettusen miljondelar koldioxid av luftvolymen (1 000 ppm) är en vanlig gräns för en godtagbar långvarig koldioxidhalt.

Läs mer om luftkvalitet i hemmet och mätning av koldioxid i bostäder i originalartiklarna utgivna av Swegon Air Academy

Visste du att smart ventilation kan ställa in ventilationen automatiskt efter koldioxidhalten inomhus?

Läs mer om behovsstyrda smarta funktioner här.

Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma.  

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.