« gå tillbaka

Fem coola tips för svalka i bostaden

Sommarvärmen kan kännas påfrestande om luften inomhus inte byts tillräckligt ofta. Frisk luft som rör sig ger en känsla av svalka – till exempel känns luftströmmen från en fläkt behaglig, trots att den egentligen inte sänker temperaturen. Känslan av svalka beror istället på att värmen från huden förs bort av den cirkulerande luften. Ventilation och luftkonditionering är dock olika saker. Båda underlättar tillvaron i sommarvärmen, men på olika sätt. Läs gärna ”Vad är ventilation?” och ”Täta hus ställer högre krav på hemmets installationer

Solen är skön på stranden inte i vardagsrummet!

Glöm inte solavskärmning! Ett enkelt sätt att bli av med värme är att inte släppa in den i bostaden. Med hjälp av olika typer av persienner, markiser och solskyddsfilmer kan man hålla en stor del av den onödiga solvärmen ute. Det minskar energiförbrukningen för kyla ytterligare.

Fem coola tips för svalka i bostaden

  1. Smart ventilation underlättar tillvaron under värmeböljor och forcerar kylningen.
  2. Det lönar sig att planera kyla från början i kombination med ventilationen, så att sommarkyla kan installeras kostnadseffektivt.
  3. Även i äldre bostäder kan man installera ett funktionellt och smart ventilationssystem med värmeåtervinning.
  4. Att uppdatera ett gammalt ventilationsaggregat till modern standard ökar användningskomforten och ger nya funktioner som underlättar under varma perioder.
  5. Det lönar sig alltid att vid planeringen vända sig till ett sakkunnigt proffs inom system för ventilation och kyla.

Vad är skillnaden mellan ventilation och luftkonditionering?

Luftkonditionering cirkulerar inomhusluften och ökar komforten i bostaden genom svalare luft. Den tillför dock ingen frisk uteluft till bostaden eller för ut förbrukad luft. Luftkonditionering kan installeras bland annat med hjälp av en väggmonterad luftvärmepump eller ett mobilt luftkonditioneringsaggregat.

Ventilation ersätter den förorenade luften i bostaden med frisk uteluft. Med hjälp av ventilation avlägsnas koldioxid, os från matlagning och fukt ur bostaden, och frisk luft att andas strömmar in i stället. En fungerande ventilation är något mycket viktigt både för de boendes välmående och för husets konstruktion.


Ventilationen är mycket viktig även sommartid

Ett ventilationsaggregat ersätter den förorenade inomhusluften med frisk luft. I nya bostäder installeras ventilationen under byggnadsfasen, men mekanisk ventilation kan också installeras i äldre hus. Ventilationsaggregatet kan ofta placeras i ett teknikutrymme, vind, kök eller i badrummet, och luften fördelas jämnt genom bostaden via ventilationskanaler. Ett ventilationssystem utrustat med värmeåtervinning sparar energi under uppvärmningssäsongen genom att ta vara på energin i frånluften. I många gamla ventilationsaggregat finns en separat sommarinsats eller ett sommarläge med vars hjälp onödig värmeåtervinning undviks under sommaren. Hög luftfuktighet ökar obehaget under värmeböljor. Ventilationen löser detta genom att överflödig fukt avlägsnas ur bostaden. Med gamla ventilationsaggregat kan man dock inte bevara svalkan i inomhusluften eller forcera sommarkylan automatiskt.

Ett Smart-ventilationsaggregat mäter inomhusluftens kvalitet och reglerar ventilationen efter behovet. Nya Smart-ventilationsaggregat kan också hjälpa till med svalka. Smart-systemet kontrollerar ute- och innetemperaturen samt rumsluftens fuktighet kontinuerligt och leder automatiskt frånluften förbi värmeåtervinningen när det inte behövs uppvärmning. Funktionen för nattkyla forcerar ventilationen under natten då bostaden kyls med hjälp av uteluften. På morgonen återgår ventilationen till normalläge och klarar av att sänka tilluftens temperatur några grader när utetemperaturen stiger.

Trots att ventilationsaggregatets kyleffekt är begränsad, kan den intelligenta automatiken göra att temperaturhöjningen sker långsammare. Genom att utnyttja ventilation på ett effektivt sätt kan man alltså minska energiförbrukningen för den egentliga kylningen, till exempel genom att föra över kyla som produceras med en luftvärmepump till den inkommande luften. Eleffekten hos ventilationsaggregatets fläktar är 0,1–0,3 kW och driftkostnaden för ett dygn blir bara ca 1 SEK!

W5_SmartAccess

Ventilation och luftkonditionering tillsammans!

Luftkonditionering och ventilation är alltså två olika saker och installeras ofta med helt olika aggregat. I CASA Smart ventilationssystem kan dessa två funktioner dock förenas med hjälp av en kanalmonterad luftkylare. Luftkylaren installeras i bostadens ventilationskanal och styrs med hjälp av Smart-styrsystemet. För att fungera behöver luftkylaren ett kylmedium. Det måste därför finnas en kollektorkrets för kallt vatten i bostaden, till exempel ett bergvärmesystem, en vatten/luftvärmepump eller ett nät för fjärrkyla. Den kylda luften kommer in i bostaden i ett jämnt flöde genom ventilationssystemet – bostaden behöver inga separata luftdon, vägginstallationer eller kontrollpaneler för luftkonditionering.

Med hjälp av en kanalmonterad luftkylare kan temperaturen hos luften som kommer in i bostaden sänkas ca 7–10 °C. I praktiken räcker detta för att svalka en 100 m² stor bostad till ca 23 °C under hela sommaren. Det handlar om en mycket ekonomisk form av kyla, eftersom förbrukningen av tilläggsenergi enbart utgörs av den energi som cirkulationspumpen förbrukar, ca 1 kWh. Därigenom blir driftkostnaden per dygn bara 1 SEK!

Cooling


Läs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i våra andra bloggar om Bättre luft hemma.

Kommentarer

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.