« gå tillbaka

Täta hus ställer högre krav på hemmets installationer

De flesta boenden har någon form av ventilation. Från den enklaste möjliga självdragsventilationen från 70-talet till ett komplett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning. Bygger du nytt hus idag, så är det krav på ventilation med återvinning. Det vanligaste systemet idag är en frånluftsvärmepump, men trenden går mer och mer åt att välja ett FTX system (Frånluft, Tilluft, VärmeväXling).

Om du har köpt ett begagnat hus som du tänker renovera och tilläggsisolera så är det väldigt viktigt att först se till att ha en bra ventilation på plats (läs mer i bloggen ”Att tänka på vid renovering”). Oavsett vilket system du väljer, så är det ytterligare en installation som skall ”verka” parallellt med alla andra system i ditt hus; värme, vatten, avlopp, kyl/frys, diskmaskin, tvätt/torktumlare.

Varje enskild installation skapar ljud. Ljud från olika installationer adderas till varandra och höjer den totala ljudnivån i ditt hem. Ett nybyggt hus, alternativt ett renoverat, med nya bättre fönster t.ex. stänger ute mycket mer av det ljudet som kommer utifrån, viket naturligtvis är bra. Dock ställer det högre krav på att ljudet som skapas inomhus är så lågt som möjligt, För det hörs då mycket tydligare.

Därför är det viktigt att ditt ventilationssystem är rätt dimensionerat, rätt installerat, rätt injusterat och har rätt ljuddämpning.

Dimensionering

Beroende på hur stort ditt hem är, hur många rum och badrum det har, så är behovet av frisk luftväxling olika. Det är viktigt att luftflödena överensstämmer med gällande rekommendationer. Du måste välja ut ett ventilationsaggregat av rätt storlek, till- och frånluftsdon som inte avger för högt ljud i rummen och välja rätt antal och typ av ljuddämpare som tar bort dels ljud från aggregatet, och dels överhörning från ett rum till ett annat. Just överhörning är ett vanligt problem som ofta inte tas hänsyn till.

Installation

När rätt produkter är utvalda behövs det en installatör som installerar systemet. Då är det naturligtvis viktigt att det görs på ett fackmannamässigt sätt. Det finns många ”fällor” att gå i, genom att försöka sig på detta själv. Det är inget jag rekommenderar.

Injustering

Injusteringen är viktig ur flera aspekter. Dels är det viktigt att de luftflöden som är rekommenderade vid dimensionering stämmer i verkligheten. För lite luft innebär sämre luftkvalitet, för mycket luft kan innebära att tänkta ljudnivåer inte uppfylls. Dessutom är det viktigt att man får balans mellan till- och frånluftsflödena, både ur energihänseende, och för byggnadens välmående.

Ljuddämpning

Ventilationssystemet består av fläktar som tillför frisk luft, och suger ut ”dålig” luft från huset. Fläktarna låter en del, och det ljudet måste dämpas bort. Dessutom så skapar ventilationssystemet ”vägar” för ljud (musik, tal) att överföras från en del av huset till en annan. Det kan vara från ett sovrum till ett annat, eller ett badrum till ett kök. Det vill man naturligtvis inte skall hända, och då är det viktigt att man dämpar även mellan rummen, inte bara uppe vid fläktarna.

Huvudsyftet med bra ventilation, är naturligtvis ett bra inomhusklimat, tillräckligt med luftomsättningar, filtrerad ren luft som gör att vi mår bättre, sover bättre, minskar risk för allergier och astma. Men om det samtidigt hela tiden skapar ljud i hemmet, så kan alla dessa viktiga fördelar komma i skymundan för det faktum att ventilations systemet väsnas för mycket.

Vill du veta mer om hur du kan få ett garanterat tyst ventilationssystem, klicka på länken nedan så kontaktar vi dig.

Vill du ha hjälp?

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.