« gå tillbaka

Spara energi genom att ventilera rätt

I tider då elpriserna bokstavligt talat skenar och det råder stor osäkerhet kring framtiden på grund av energiomställning och oroligheter runt om i världen - då blir det allt viktigare att spara energi.


Genom att uppgradera sitt ventilationssystem eller se över befintlig ventilationsanläggning finns åtskilliga tusenlappar att spara, men viktigt är också att ventilera rätt utifrån behov och fuktbelastning för att inte skapa andra kostsamma framtida problem i bostaden.
 
Här nedan följer 5 tips på hur du göra för att spara energi.
 
CASA på vind
 

Uppgradering av äldre ventilationslösning

Har du självdrag eller ett mekaniskt frånluftsystem är det i princip alltid lönsamt att uppgradera till ett så kallat FTX-system, dvs. ett till- och frånluftsystem med värmeåtervinning. Även om denna investering är relativ stor så är återbetalningstiden förhållandevis kort i synnerhet med de nya energiprisnivåerna. Med ett FTX-system skapar du ett betydligt bättre inomhusklimat med friskare luft, behagligare luftfuktighet, jämnare inomhustemperatur samt säkerställd luftkvalitet som minskar allergier och ohälsa i synnerhet bland yngre och barn.

Rätt injusterat och rena kanaler

Bor du i villa så se till att din ventilationsanläggning är rätt injusterad. Kontakta en auktoriserad installatör inom bostadsventilation och be om en OVK-besiktning eller genomgång av ventilationsanläggningen. OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll och är lagstadgat för bland annat flerbostadshus antingen vart 3:e eller vart 6:e år beroende på ventilationslösning. Dessvärre görs OVK för småhus och villor bara en gång under dess livslängd dvs. då huset är nytt. Under årens lopp försmutsats kanaler och fläktar, inställningar på till- & frånluftsdon kan ändras vid städning med eventuellt mindre luft eller fel luftbalans till bostaden som följd. Fläktar, lager, drivremmar etc. kan också behöva bytas ut då dessa slits och eventuellt går sönder vilket inte alltid är lätt att upptäcka då ventilationsaggregaten ofta är installerade på vindar.

Automatikdrift vs. Hemma, Borta eller Forceringsläge

Har du ett FTX-aggregat och är iväg dagtid, på resa eller borta under längre perioder så kan man ofta använda FTX-aggregatets borta/frånvaroläge för att spara energi. Luftväxlingen är då mindre eftersom fläktarna går då med något lägre varvtal och förbrukar lite mindre el. Använd dock INTE bortaläget då du är hemma eller har någon form av förhöjd belastning av fukt! Moderna ventilationsaggregat är ofta utrustade med automatisk fuktstyrning eller  med luftkvalitetsgivare som tillval. 

Rena filter är A och O

Byt filter minst en gång per år! Har du ett FTX-aggregat rekommenderas filterbyte minst en gång per år för att ventilationsaggregatet ska fungera som det är tänkt med rätt flödesbalans samt att rätt luftmängder levereras in i bostaden. Kraftigt smutsiga frånluftsfilter kan skapa övertryck i bostaden där den fuktiga inomhusluften trycks ut i klimatskalet och på vind som sedan kondenserar och skapar fukt och mögelproblem. Smutsiga filter sliter dessutom på aggregatets komponenter då fläktarna får jobba hårdare, partiklar släpper och sliter på lager etc. med förkortad livslängd som följd. Det kan vara smart att teckna filterabonnemang för att inte glömma bort det återkommande filterbytet som skall ske minst en gång per år för att säkerställa driften och giltighet i garantier. Filterkostnaden är en förhållandevis liten driftutgift i förhållande till vilka problem som kan orsakas på grund av bristfällig ventilation.

Regelbunden service och översyn

Gör regelbunden översyn och service på ditt ventilationsaggregat, se över funktion och att parametrar är rätt inställda för en optimal drift. För högt inställd tilluftstemperatur drar oftast el då el-batteri om sådan är installerat eftervärmer tilluften. Huset värms bäst och energieffektivast med husets uppvärmningssystem som ofta sker med hjälp av bergvärmepump, fjärrvärme eller annan typ av uppvärmningskälla via golvvärme eller radiatorer i rummen. Är något trasigt i ventilationsaggregatet till exempel en trasig eller utsliten drivrem till en roterande värmeväxlare eller en icke fungerande sommarbypass till en plattvärmeväxlare kan det innebära energitjuvar som gör att onödigt mycket energi förbrukas i bostaden. Denna funktion kontrolleras bäst av en auktoriserad servicefirma specialiserad på bostadsventilation som vet hur systemet ska fungera på ett optimalt sätt.

Det mesta av det som beskrivits ovan har man ofta ganska bra koll på som första ägare till ett nytt hus. Då är man troligtvis lite extra intresserad av sitt nya hem och hur tekniken fungerar. Det ska då finnas drift- och skötselpärmar överallt som behöver underhållas men då hus byter ägare tenderar dessa att försvinna. Då husen blir äldre och med fler överlåtelser är det inte alltid helt klart vilken teknik huset är utrustat med och hur denna ska underhållas. Det kan därför vara bra att vara uppmärksam på att gå igenom husets tekniska utrustning vid köp av befintligt hus för rätt drift och möjlighet till lägre driftkostnader.
filter_till_blogg

Hur vet jag om inomhusluften i min bostad är bra? Läs mer i vår blogg. ruta till bloggLäs mer om frisk inomhusluft och hur du kan skapa ett hälsosamt inomhusklimat i vara andra bloggar om Bättre luft hemma.

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.