« gå tillbaka

Hur undviker jag brandrisken i min bostad på bästa sätt?

Varje dag brinner det i ca 17 svenska hem och personer över 60 år är kraftigt överrepresenterade av de ca 110-120 personer som årligen mister livet pga. bostadsbränder. Orsaken är ofta att äldre människor är mer glömska och har sämre förmåga att upptäcka eventuella bränder i tid för att kunna ta sig i säkerhet tillräckligt snabbt vid akut fara.

Rökning dödar

Rökning dödar i dubbel bemärkelse och ”sängrökning” är den i särklass vanligaste orsaken till dödsrelaterade bostadsbränder där rökaren somnar och cigarettglöd faller ner och antänder brännbart material i sängen eller på TV-soffan. Det är få eller nästan ingen som direkt mister livet av själva branden utan majoriteten dör av rökutvecklingen som bildas då syntetiskt brännbara material antänds. Det kan vara möbler, skumgummimaterial, heltäckningsmattor, färg, lack eller olika typer av plastmaterial som ger ifrån sig giftiga gaser då de brinner.

Spisen är den vanligaste brandorsaken

En glömd spis är dock den absolut vanligaste brandorsaken i villor och flerbostadshus. Ungefär 33 % av alla bränder i våra svenska hem beror på att något på spisen börjat brinna och ofta är det torrkokning, överhettad olja och stekfett som fattat eld på grund av att man har glömt sina kastruller eller stekpanna på spisen.

Flerbostad etc
 

Förebyggande åtgärder räddar liv!

Genom rätt förebyggande brandåtgärder kan man som villaägare minimera risken för livsfara och att värdefulla personliga tillhörigheter går upp i rök vid en eventuell villabrand. En brandvarnare, brandfilt och en brandsläckare räcker ofta långt som hjälp för att hinna sätta sig i säkerhet eller avvärja en tidig brand. Men faktum är dock att när brandlarmet går är brandförloppet redan är i full gång och giftig rök har börjat sprida sig i bostaden. Ett annat känt faktum är att en fungerande brandvarnare tyvärr saknas i majoriteten av alla svenska villabränder med dödlig utgång.

 

Brandförebyggande åtgärder:

 • Kontrollera din brandvarnare  Byt batteri och funktionsprova med jämna mellanrum
 • Ha koll på levande ljus – Ställ aldrig levande ljus nära gardiner eller något brännbart
 • Håll spiskåpans och köksfläktens fettfilter rena – Matfett som samlats i fettfiltret kan lätt fatta eld om det droppar ner på en het spis.
 • Installera en spisvakt – En spisvakt förhindrar uppkomsten av den vanligaste brandorsaken men lämna ändå inte spisen utan uppsikt vid matlagning
 • Övertäck EJ elelement och TV-apparater - se till att det finns luftcirkulation runt

 

Undvik köksbranden

Spisvakter är en förebyggande investering som tryggar boendet som minimerar risken till att den i särklass vanligaste brandorsaken uppstår. Sensorerna i spisvakten känner av skenande temperaturer i form av torrkokning eller överhettad olja i kombination om någon vistas vid spisen eller inte. Spisvakten stänger helt automatiskt av spisen när systemets kritiska säkerhetsparametrar är passerade och förhindrar därmed att livsfara och brand uppstår. Som ytterligare säkerhet går det att komplettera spisvakten med en inbyggd släckutrustning som även den automatiskt släcker branden om den mot förmodan ändå skulle uppstå trots att spisen redan stängts av.

Så funkar det: 

Skiss - hur funkar spisvakt

Lagkrav i Norge

Tack vare Spisvaktens förträfflighet när det gäller att minimera bränder och att rädda liv så har man infört lagkrav på spisvakter i Norge. Alla nybyggda bostäder med elspis sedan 2010 måste vara utrustade med spisvakter, lagkravet innefattar allatyper av bostäder, lägenheter, villor såväl som fritidshus. Lagkrav på spisvakter kan på sikt även komma bli ett krav i Sverige något som framför allt välkomnas av flera större kommunala bostadsbolag och fastighetsägare eftersom man då kan erbjuda ett tryggare boende till sina hyresgäster och markant lägre driftkostnader i händelse av brand.

Effektivt brandskydd för villor

Beroende på vilken typ av befintlig ventilationslösning eller spisfläkt man har i sin villa så finns olika spisvaktslösningar att tillgå. Till befintliga spiskåpor och spisfläktar så går det enkelt att komplettera med en extern spisvakt till sin spis som ofta installeras utan några svårigheter på några minuter. Har man så kallad köksplacerad FTX-ventilation med spiskåpa så finns integrerade spisvaktslösningar i nya system om det samtidigt har blivit dags att byta ut det gamla uttjänta ventilationsaggregatet mot ett nytt och mer energieffektivt.

Fakta: Om dödsbränder i bostäder

 • Årligen dör 110-120 personer i bränder i Sverige. Ungefär 1 000 blir allvarligt skadade.
 • Nästan 9 av 10 dödsbränder inträffar i bostäder och majoriteten av dessa dör till följd av den giftiga brandröken.
 • Den vanligaste kända dödsorsaken pga. brand är rökning, som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna.
 • Vanligaste brandorsaken uppstår i köket ofta på grund av glömd spis och torrkokning eller överhettad olja eller stekfett.
 • Näst vanligaste orsaken till brand är avsiktligt anlagda bränder.
 • Vid en majoritet av dödsbränderna finns ingen fungerande brandvarnare. Personer i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder och i åldersgruppen 20-64 år har fler än hälften av de omkomna konsumerat alkohol före olyckan.

Källor: MSB, Brandskyddsföreningen

Rädda -Varna - Larma – Släck!   

Om olyckan ändå är ett faktum så agera lugnt och metodiskt.

 • Rädda dig själv och andra i närheten
 • Varna andra som kan vara i fara
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112
 • Släck branden om det är möjligt.

 

Länk till Konsumenthemsidan   

 

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.