« tilbake

Hva kan vi forvente i 2023?

Hva er de viktigste trendene innen HVAC-verdenen som sannsynligvis vil dominere i 2023? Her er den beste gjetningen basert på de mest aktuelle temaene i 2022, hvor vi kan forvente en overgang fra ord til handling
i løpet av dette året. 

Det altoppslukende temaet er energisparing 

Av åpenbare grunner har energisparing vært i alles tanker i løpet av 2022. Temaet var allerede aktuelt av bærekraftshensyn, men med den verste geopolitiske krisen på flere tiår, skjøt prisene i været og energi gikk plutselig til topps på dagsorden. 

HVAC-systemer over hele verden bruker store mengder energi. Det vi kan gjøre er å skape mer effektive løsninger. Vi har snakket om et bredt spekter av tiltak – det naturlige stedet å starte er ved å redusere sløsing. Andre lavterskel endringer inkluderer å kontrollere eksisterende utstyr, for eksempel luftbehandlingsenheter, for å sikre at de fungerer effektivt. 

Når man går over til mer omfattende tiltak i 2023, er overvåking og analyse av energieffektivitet en god start. På et mer praktisk nivå vil installasjon av behovsstyrte inneklimasystemer også spare mye energi. Vi kan ikke bare fokusere på nye bygninger, for å oppnå resultater må vi fremskynde oppgraderingen av eksisterende bygninger med ineffektive HVAC-systemer. Den globale utfordringen her er enorm, og vi må endre praksisen – med at renoveringer ikke handler om å rive hele interiøret i en bygning, et første skritt kan være å fokusere på den digitale siden.

Blant de langsiktige tiltakene er å bruke et livssyklusperspektiv på HVAC-installasjoner, ikke bare se på driftsfasen, men også se på kostnadene ved å produsere, transportere og resirkulere de installerte produktene. 

Balansere aspekter ved bærekraft – ikke glem innendørs miljøkvalitet (IEQ) 

Med den ovennevnte jakten på kWh i tankene, er det fristende å redusere HVAC-relatert energiforbruk ved ganske enkelt å redusere ventilasjonsnivået og la inneklimaforholdene bli som de blir. Men det er en stadig økende forståelse i byggebransjen for at bærekraft starter i rommet. Et godt inneklima er avgjørende for helse og produktivitet. Vi har diskutert betydningen av godt inneklima i skoler, idrettsanlegg, store butikklokaler og boligbygg – og hvor viktig akustikk og luftfuktighet er, foruten temperatur, luftkvalitet og andre faktorer. Å spare energi ved å ofre inneklimaet er ikke et alternativ – i stedet handler det om å jobbe smartere, bare bruke energi der det faktisk trengs. For å løse dette vil en systemtilnærming til HVAC bli stadig viktigere i 2023. 

Holde deg oppdatert på utviklingen av varmepumper 

I de nordiske landene har varmepumper vært mye brukt i flere tiår, men de siste årene har de raskt blitt vanligere også i andre regioner. Naturligvis er det i dag et økt behov for å forstå det grunnleggende i disse produktene, men det er også behov for å følge med på den siste utviklingen for å nå tøffere bærekraftsmål. Lavere energiforbruk er én ting, men sett fra et bredere Global Warming Potential (GWP) perspektiv, er kjølemediene som brukes i disse apparatene også svært viktige. Her utgjør propan et veldig interessant alternativ, og i 2023 vil vi sannsynligvis se forbi noen av mytene rundt dette kuldemediet. 

Kjønn og HVAC - en blindsone for bærekraft 

Sist, men absolutt ikke minst, i 2023 må vi som bransje gå fra ord til handling når det gjelder menneskelige aspekter av bærekraft, med kjønnstema som et sentralt aspekt. VVS-bransjen er fortsatt en mannsdominert virksomhet, og selv om det finnes positive unntak er dette en alvorlig utfordring.

Så for å konkludere... 

Når jeg ser på 2023, føler jeg personlig både en følelse av bekymring og spenning. HVAC-sektoren har en betydelig innvirkning både på energibruk, inkludert karbonutslipp og folks helse og velvære, er ansvaret vi deler som bransje enormt. Men det er også den spennende delen – alle forbedringer vi kan oppnå vil ha en betydelig innvirkning til det bedre. Arbeidet vårt utgjør faktisk en forskjell. Så la oss ta utfordringen å gjøre vårt beste!