Fremtidens kuldemedie staves "propan"

Etter først å ha blitt brukt som kuldemedie for over et århundre siden, så stuet bort i årtider, har nå propan gjort comeback som det mest fremtidssikre kuldemedie. Trygt for ozonlaget, med liten innvirkning på global oppvarming og utmerkede termodynamiske egenskaper.

I de første klima- og kjølesystemene ble naturlige kuldemedier som propan, ammoniakk og svoveldioksid brukt. Fra er sikkerhets-perspektiv var dette utfordrende medier. De var enten giftige eller brannfarlige og derav vanskelige å håndtere. På 1920-tallet ble det utviklet og produsert giftfrie og ikke brennbare syntetiske kuldemedier, lansert som såkalte "sikkerhetskjølemedier". Det ble en gradvis overgang mot disse, og etter hvert lansert en rekke kuldemedier i KFK (klorfluorkarboner) HKFK (hydroklorfluorkarboner) familiene, de mest kjente er R12 og R22.

På 1980-tallet oppdaget imidlertid forskere at de syntetiske kjølemidlene innehold av klor, og utslipp forårsaket store skader på ozonlaget. Utfasing og forbud mot KFK og HKFK kom på plass og erstatninger i for av HFK (hydrofluorkarboner) som R410A ble utviklet og lansert. Noen år senere ble det oppdaget at denne generasjonen av kuldemedier, HFK bidrar sterkt til global oppvarming. Siste generasjonen av syntetiske lav GWP kjølemidler kalt HFO(hydrofluoroolefin) er de siste år fremhevet som en mulig trussel mot menneskers helse fordi de har en tendens til å brytes ned til trifluoreddiksyre (TFA).

Tilbake til der det startet

I lys av dette har industrien innsett at det langsiktige svaret nok ikke er et nytt syntetisk kuldemedium. Vi har i stedet tatt noen skritt tilbake for å se på de aller første kuldemediene igjen med nye øyne. Spesielt på propan, med kjølemiddelbetegnelsen R290.

Propan med kjemisk forbindelse C3H8, med tre karbonatomer og åtte hydrogenatomer, oppstår som et hydrokarbonbiprodukt fra petroleumsraffinering og naturgassproduksjon. R290 er i en gass under vanlige temperaturer og atmosfærisk trykk, og kan lett komprimeres til væske. Den er allerede mye brukt i griller, camping utstyr og til drivstoff i kjøretøy som busser og gaffeltrucker.

Har utmerkede termodynamiske egenskaper

I tillegg til å være en rimelig, naturlig forekommende og kjent gass med god tilgjengelighet, har R290 også utmerkede termodynamiske egenskaper som kuldemedie med et bredt bruksområde. Ny teknologi løser sikkerhets utfordringene som presset mediet bort fra kjøleindustrien og R290 brukes allerede som kuldemedie i for eksempel dagligvarebutikker, kjøleskap og bærbare klimaanlegg. Utslipp har ingen effekt på ozonlaget, og nesten ingen effekt på global oppvarming. I tillegg er gassen ikke giftig, i motsetning til for eksempel ammoniakk.

En fremtidssikker løsning

Et annet stort argument for propan er at det er en fremtidssikker løsning. Restriksjonene for syntetiske kjølemedier har blitt skjerpet med årene og de er på vei til å bli enda strengere med påfølgende høye avgifter og til slutt totalt forbudt. Propan vil ikke være underlagt denne typen restriksjoner, det er tross alt en helt naturlig kjemisk forbindelse. Med andre ord har et av de første kuldemediealternativene i historien vist seg å være et av de beste. Propan er kommet for å bli.

Viktig del av den grønne omstillingen

Grunnet dette tar Swegon store investeringer i utvikling av propanbaserte kjøle og varme løsninger. Vi både utvikler produkter og støtter omstillingen i bransjen. For å bidra til at teknologien kan tas i bruk på markedet, jobber vi med opplæringsprogrammer og utvikler veiledninger for sikker bruk av propan som kuldemedium. Propan er utvilsomt en viktig brikke i den grønne omstillingen.

Kontakt oss hvis du vil vite mer om våre propanbaserte løsninger.

Les bloggen i originalversjonen her (på engelsk).