Alessandro Pinato

Mytene om propan ...

Opp gjennom årene har EUs regelverk for syntetiske kuldemedie som CFC, HCFC og HFC blitt strammet inn, strengt begrenset eller til og med forbudt bruken av noen dem. En ytterligere innstramming er på gang med revideringen av F-gassforskriften som nå er under behandling.