« tilbake

Mytene om propan ...

Opp gjennom årene har EUs regelverk for syntetiske kuldemedie som CFC, HCFC og HFC blitt strammet inn, strengt begrenset eller til og med forbudt bruken av noen dem. En ytterligere innstramming er på gang med revideringen av F-gassforskriften som nå er under behandling. 

Innenfor dette scenariet har et av de tidligste naturlige kjølemidlene som noen gang er forsøkt – propan – seilt opp til å bli et smart erstatningsvalg i mange nåværende og fremtidige VVS-anlegg. Kunnskapen i bransjen om bruk av propan som kuldemedie er imidlertid fortsatt liten, og en rekke myter dukker opp. La oss gå gjennom – og avkrefte – noen av dem. 

Myte: "Propan er ikke et kuldemedie, det er et hydrokarbon og dermed kun bra for forbrenning." 

Dette er definitivt ikke sant. Propan var en av de første kandidatene for kuldemedie, har en lang historie og er godt testet. Den har utmerkede termodynamiske egenskaper og kan brukes i en lang rekke HVAC-apparater. For ikke å glemme – det er smart å bruke det i små mengder som kuldemedie i en varmepumpe i stedet for å brenne det i store mengder i en kjele (med 3 kg propan kan du varme opp en liten bygning i en dag ved å brenne den inn i en kjele, eller du kan varme opp bygningen i 5 år hvis du bruker den som kuldemedium i en varmepumpe). 

Myte: "Bruken av propan som kuldemedie er bare en midlertidig kjepphest presset av miljøbevegelsen." 

Faktisk ser Swegon nå på propan som en langsiktig løsning som ikke vil bli fortrengt i overskuelig fremtid. Propan brukes allerede i dag som kuldemedie, for eksempel i supermarkedsmonterskap, husholdningsutstyr og bærbar AC (har du noen gang sjekket hva som er kuldemedie som brukes i kjøleskapet du har i kjøkkenet ditt?). Dens andel vokser også raskt i prosess- og kommersielle komfortapplikasjoner, og på grunn av pågående EU-reguleringsoppdateringer vil den bli mye brukt i HVAC-markedet. 

Myte: "Som naturlig kjølemiddel er CO2 bedre enn propan." 

CO2 er definitivt et godt kuldemedie med et globalt Global Warming Potential (GWP) på bare 1. Det er allerede i bruk for kjøling i mange kommersielle kjøleprodukter der det har erstattet noen syntetiske kuldemedie. Ikke desto mindre, hvis vi ser på varme- og klimaanlegg, har det noen betydelige ulemper (ekstremt høyt driftstrykk med dårlig effektivitet), noe som gjør det bare egnet i høytemperaturløftapplikasjoner. 

Myte: "Propan er for risikabelt å bruke." 

For å være rettferdig har alle kuldemedier ulemper. Bortsett fra miljøeffektene av enkelte syntetiske kuldemedier, selv om vi kun fokuserer på naturlige kuldemedier, kan vi se at CO2-baserte enheter trenger trykk på opptil 90 bar, og ammoniakkbaserte enheter har sin egen toksisitetsrisiko. I forhold til det er propan relativt ufarlig. Ja, det er absolutt brannfarlig. Men dette kan løses på riktig måte med retningslinjer og instruksjoner (tenk på hvordan du håndterer drivstoffpumper på for eksempel en bensinstasjon, som er klassifisert som et eksplosivt område). Og sjansen er stor for at du allerede har propan i hjemmet ditt, som gjerne brenner det bort i helgene: en sylinder for en propandrevet grill inneholder vanligvis 5–10 ganger mengden propan enn det som ville blitt brukt i en kjøle- eller varmepumpe for din bolig. I HVAC-applikasjoner er propanen innesperret i et trygt, lukket system med overvåking av lekkasjer og med komponentdesign som forbyr brann eller eksplosjoner. Og som vi nevnte ovenfor, har du sannsynligvis allerede propan som sirkulerer i kjøleskapet ditt uten å ha tenkt over det. 

Myte: "Introduksjonen av et nytt kuldemedie i denne fasen kan bremse den nødvendige overgangen fra kjeler til varmepumper." 

Det er sant at propan ikke kan brukes i noen varmesystemer, for eksempel takenheter eller direkte ekspansjonssystemer som VRF/VRV. Så for spesifikke bruksområder vil vi fortsatt trenge syntetiske kuldemedier. Men for de fleste andre varmesystemer er propan et utmerket valg og vil bidra til å støtte overgangen fra kjele til varmepumpe. Spesielt vil propan være en sentral muliggjører i EU-kommisjonens Renovation Wave-initiativ, som vil fremskynde utskiftingen av eksisterende kjeler med høytemperaturvarmepumper. I nyere bygg fungerer distribusjonssystemet ofte ved lave til middels temperaturer, men radiatorer i eldre bygg trenger ofte vann med høyere temperatur (60–75 °C). I disse bygningene vil varmepumper som bruker propan, være en perfekt løsning, takket være deres kapasitet til å levere like varmt vann som fra kjeler. Varmepumper som bruker syntetiske kuldemedier er ikke i stand til dette med mindre du velger dyrere kaskadesystemer. 

Myte: «Dette er bare business. Neste år vil det være en ny neste generasjons kuldemedie som kandidat i stedet for propan." 

I løpet av de siste årene har det vært et rush i kuldemediebransjen, med mange kjemiske selskaper som har investert tungt for å finne "det perfekte kuldemediet". Så langt har ingen bevist sin verdi. Videre blir til og med eksisterende syntetiske kuldemedier i økende grad utsatt for nye reguleringer som prøver å dempe drivhuseffekten. Med den siste generasjonen av syntetiske kuldemedier med lav GWP (HFO, hydrofluorolefin), er det økende bekymring for mulige skadelige forbindelser som genereres av nedbrytning i atmosfæren. Det naturlige kuldemedie propan har ingen av disse problemene. Det er en moden løsning som ikke krever noe videre langvarig utviklingsarbeid. Den finnes allerede i naturen, og den er klar til bruk. 

Kort sagt, propan er kommet for å bli