Cooling & Heating

×

Jari Vanhala

Kuinka ympäristöystävällinen lämpöpumppusi oikeastaan on?

Vihreään teknologiaan investoinnit ovat vahvassa kasvussa ja  kestävän kehityksen tuotteille on kysyntää. Toisinaan on kuitenkin vaikeaa arvioida laitteiden todellista ympäristöystävällisyyttä, koska lähes kaikkia tuotteita markkinoidaan ”vihreinä”.  

Janne Mäntynen

Fluoratut kylmäaineet, F-kaasut, ovat merkittävä ilmaston lämpenemistä kiihdyttävä tekijä

Kylmäainelainsäädäntö kiristyy tulevaisuudessa entisestään. Swegon kehittää omaa teknologiaansa kohti alhaisempia TEWI- ja GWP-arvoja.   Eräs F-kaasuryhmä, fluoratut hiilivedyt (HFC), ovat tätä nykyä yleisiä ilmastointilaitteiden ja lämpöpumppujen kylmäaineena. Ne ovat nykyisellään jo harmittomia …