Vilken typ av luftbehandlingsaggregat passar bäst i flerbostadshus?

En av de viktigaste parametrarna vid valet av luftbehandlingsaggregat är vilken typ av värmeväxlare aggregatet ska vara utrustat med. I flerbostadshus med centraliserad ventilation är detta en fråga av extra stor vikt.

Det mest energieffektiva alternativet för luftbehandlingsaggregat, är i regel roterande värmeväxlare. Förekommer det mycket vattenlösliga luktmolekyler i frånluften riskerar de dock överföras via rotorn i tilluften. För centraliserade ventilationssystem i flerbostadshus rekommenderas därför ofta luftbehandlingsaggregat med motströmsvärmeväxlare, där tilluft och frånluft hålls helt åtskilda. De åtskilda luftströmmarna minimerar risken för luktöverföring, och med denna typ av lösning försäkrar man sig exempelvis om att stekos från matlagning inte förs över till från en lägenhet till en annan.

Motströmsvärmeväxlare – hur man undviker de vanliga fällorna

Motströmsvärmeväxlarens nackdel, kontra den roterande värmeväxlaren, är behovet av avfrostning vid kall väderlek. För att försäkra sig om att luftbehandlingsaggregatet som helhet ger så energieffektiv drift som möjligt, är det viktigt att se hur konsumtionen av fläktenergi och verkningsgraden för värmeväxlaren varierar i olika driftsfall. I nordiskt klimat blir det särskilt viktigt att inte bara se till den s.k. torra verkningsgraden, eftersom detta mått inte tar hänsyn till den avfrostning som krävs när temperaturen går ner och fukten i frånluften bildar is i värmeväxlaren.

Istället för torr verkningsgrad bör man se till effektiviteten på årsbasis, t.ex. genom att beakta aggregatets årstemperaturverkningsgrad. Swegons GOLD med motströmsvärmeväxlare har flera unika funktioner som sammantaget ger svårslagen verkningsgrad på årsbasis. Ett unikt smart system för avfrostning, RECOfrost, optimerar avfrostningen efter behov och dessutom finns en unik funktion som minskar fläktenergin i driftslägen då det inte krävs full återvinning, t.ex. under vår och höst. Filmen nedan förklarar hur det fungerar:

Roterande värmeväxlare – fungerar det i flerbostadshus?

För decentraliserade ventilationslösningar, där varje lägenhet har ett eget luftbehandlingsaggregat, är eventuell överföring av lukt mellan från- och tilluft ett mindre problem, och roterande lösningar är följaktligen vanliga.

Även för centrala ventilationslösningar, där ett luftbehandlingsaggregat betjänar flera lägenheter, finns det installationer där roterande värmeväxlare fungerar utmärkt, med oslagbart energieffektiv drift. Om det i fastigheten är installerat köksfläktar som hanterar matos separat från den centrala ventilationen, så kan det fungera utmärkt med roterande värmeväxlare. Men ingen köksfläkt har hundraprocentig förmåga att fånga upp luktpartiklar, så för att minimera risken för luktöverföring är det fortfarande viktigt att välja ett luftbehandlingsaggregat som håller läckaget till ett absolut minimum. Swegons GOLD kan tack vare sin smarta utformning och unika styrning säkra att överföringen mellan tilluft och frånluft hålls på en extremt låg nivå. Filmen nedan visar hur det går till i praktiken:

 

Kort sagt, så finns stora möjligheter att hitta ventilationslösningar i flerbostadshus som är energieffektiva och samtidigt säkrar ett gott inomhusklimat. Genom att nyttja den smarta tekniken i GOLD ger man systemet de allra bästa förutsättningarna – oavsett typ av värmeväxlare.

Kalmarhem sänkte toltalkostnaden i höghuset Kajalen med hjälp av smarta ventilationslösningar

Läs mer om Kajalen

 

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.