Vilka behov styr i just ditt bostadsprojekt?

Nyproduktion eller renovering? Låg eller hög flexibilitet på sikt? Hårda energikrav? Varje projekt är unikt och det finns mängder av faktorer som styr vilken typ av ventilationssystem som passar bäst. Tre faktorer som dock är helt grundläggande för valet av ventilationssystem är energikrav, komfortkrav och investeringsutrymme. Varje projekt har sin unika kravbild och det finns ingen standardlösning som alltid är bäst, däremot gäller det att hitta den systemlösning som passar bäst till det aktuella projektet.

Idealet vore givetvis ett system som är oslagbart vad gäller både energibesparing och komfort, samtidigt som det är billigast, men i praktiken måste det alltid göras en avvägning mellan dessa faktorer.

Inneklimat, komfort och hälsa

Såväl lufttemperatur, som luftfuktighet, luftkvalitet, drag och ljudnivå påverkar inneklimatet. Forskning visar att det finns en klar koppling mellan inneklimatets kvalitet och människors hälsa. En stor andel av Sveriges bostäder klarar inte kraven för luftomsättning i Boverkets Byggregler – åtta av tio lägenheter har för låg luftomsättning. Samtidigt har 40 procent av alla barn till exempel problem med astma eller allergi, men genom god ventilation går det att halvera risken att barn får dessa sjukdomar.

En trivsam inomhusmiljö med hög komfort är viktig för lägenhetsinnehavaren, men det gynnar även fastighetsägaren, som får nöjda hyresgäster.

Energiförbrukning och miljö

Genom att se över ventilationssystemet och dess styrning skapas goda förutsättningar för att hålla nere energiförbrukning och driftskostnader. Ett brett produktsortiment och ett enhetligt koncept för styrning innebär att vi kan erbjuda produkter som fungerar väl tillsammans och är energisnåla, utan att tumma på inneklimatet.

Genom att sänka energibehovet som krävs för att skapa inneklimatet minskas även din klimatpåverkan. Genom att återvinna värme ur den använda ventilationsluften sparar vi på jordens resurser och för att inte göra avkall på inneklimatet kan vi behovsstyra klimatet i varje lägenhet. Resultatet blir ett behagligt inneklimat, med minimal energiförbrukning och maximal energiåtervinning. Detta har definitivt en positiv inverkan på klimat och miljö.

Underhåll och livscykelkostnad

Med en komplett styrning som ger full kontroll över hela ventilationssystemet underlättas det löpande underhållet. Finns inbyggd funktionalitet för övervakning och loggning minskar behovet av överordnade system, vilket innebär att det blir enklare och skapar högre tillförlitlighet, samtidigt som investeringskostnaden blir lägre. Med lösningar för fjärråtkomst går det att ha fullständig kontroll över sitt system, oavsett var man befinner sig. Allt detta sparar avsevärt med tid och pengar på sikt och är en viktig faktor att väga in vid systemval.

Hur hittar jag rätt ventilationssystem till just mitt bostadsprojekt?

Den bästa startpunkten är att utgå från de krav som ställs på byggnaden och hur de prioriteras. Med dessa i åtanke är det sedan lättare att hitta rätt typ av system från början. Nedan kan du ladda ner en guide som jämför sju olika systemtyper för ventilation i flerbostadshus, med för- och nackdelar och en profil som gör det enkelt att se vad som bäst motsvarar de krav som ställts. Oavsett vilka prioriteringarna är, så finns det alltid en bra lösning inom räckhåll!

Ladda ner guiden

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.