Så påverkar IoT byggbranschen – Trendspaning från Nordbygg

Begreppet Internet of Things (IoT) myntades redan innan millennieskiftet, men de senaste åren har det blivit ett hett ämne inom samhället i stort. Vad är status just nu i byggbranschen, och hur kommer utvecklingen att se ut framöver? Här följer en trendspaning från Nordbygg 2018.

Så påverkar Internet of Things byggbranschen, Nordbygg 2018Jan Risén, Swegon (överst till vänster), Farhad Basiri, Iquest (överst till höger), Fabian Assarsson, Sicada (nederst till höger)

Nu börjar det!

Idén om en stor mängd smarta kommunicerande produkter har hittills varit mer teori än praktik, men nu börjar det lossna på riktigt. På Nordbygg 2018 kunde man hitta allt ifrån ventilationsprodukter till hissar, vattenkranar, fordon och hushållsprodukter som kommunicerar med sin omvärld. Utbudet täcker redan in en hel del enklare lösningar, såsom tillgång till vissa användargränssnitt via molntjänster, och nästa steg i utvecklingen är att man överför sina data till ett moln, där de lagras och bearbetas för att sedan presentera ett kundvärde.

Installation och energibesparing – toppen av det ekonomiska isberget

 – Det som har drivit på utvecklingen är ekonomiska fördelar rent energimässigt, men framför allt påverkar det ju det viktigaste, våra kunders prestanda i sina lokaler. Orden kommer från Jan Risén, Swegon, som höll en föreläsning i Svensk Ventilations regi på temat IoT. Swegons WISE-system för behovsstyrd ventilation (DCV) utnyttjar trådlös kommunikation, vilket förenklar installation och driftsättning och säkrar energivinster under hela systemets livstid. Detta handlar om stora pengar i sig, men på lång sikt är det bara toppen på isberget. I fallet med kontorsbyggnader ligger den största potentialen i inneklimatets påverkan på människorna i lokalerna. Ett bra inomhusklimat, som främjar människornas hälsa och produktivitet, har i storleksordningen 100 gånger större inverkan på totalekonomin än energiförbrukningen. Här har ett DCV-system som WISE en viktig roll att spela. 

– Vi har ett utmärkt utgångsläge med alla våra Wise-givare i fastigheterna, vi har antagligen den bästa basen för att bygga en komplett IoT-lösning, menar Jan.

Produkterna ligger steget före – tack vare effektiv kommunikation

Fabian Assarsson, från företaget Sicada, höll en innovation stand-up på Nordbygg-scenen angående IoT-lösningar i hissbranschen. Med hjälp av en specialdesignad kommunikationsmodul kan Sicada hjälpa serviceorganisationen för ett hissbestånd att alltid ligga steget före. Istället för att hissteknikerna reaktivt får lista ut vad som är fel och var, får man information direkt när felet uppstår. På så sätt kan man rycka ut till fastigheten väl förberedda och med rätt reservdelar. Fabian Assarssons säger att idén är enkel: 

– Hissen ska kunna berätta hur den mår!

Men för att detta ska fungera rent praktiskt, utan att rörelseresultatet går i botten på grund av orimliga mobilräkningar, behöver kommunikationen IoT-anpassas.

– Det gäller att vara skicklig i hur man komprimerar informationen, vad man väljer ut för information och var man gör analysen – och det är vi väldigt duktiga på, förklarar Fabian.

Från produkter till tjänster

Fabian ger också bra exempel på hur IoT utvecklar affärsmodellerna: 

– Hissbranschen har traditionellt haft mycket produktutveckling, men inte så mycket utveckling av sina tjänster och erbjudanden. Nu när tekniken blir kostnadseffektiv och det blir rimligt att koppla upp utrustningen, så ser både små och stora aktörer möjligheten att låsa upp den kraft som finns i att ha all information tillgänglig hela tiden.

Flera utställare på mässan vittnar om att de via sina smarta produkter kan erbjuda information som kan effektivisera användandet av de egna produkterna, men att nästa steg blir att erbjuda data som kan effektivisera omgivande verksamheter, såsom städning, service, underhåll. Den som lyckas integrera data från olika enheter får en hel shoppingvagn av information att välja bland, och har en enorm kunskapsbas att bygga tjänster på.

Långlivade fysiska produkter – snabb digital utveckling

– Internet of Things är hett inom fastighetsbranschen för att vi sedan länge haft en hel del uppkopplade enheter i våra hus, säger Farhad Basiri från företaget Iquest, som även sitter med i Energi & Miljötekniska Föreningens teknikgrupp för IoT.

– Tekniker, produkter och aktörer från IoT-hållet kommer att skapa stora möjligheter inom vår bransch, men också en hel del huvudbry för de som jobbar med uppkopplade fastigheter.

Utvecklingen av digitala tjänster och nya produkter går blixtsnabbt, samtidigt har vi ett stort bestånd av befintliga produkter som är uppkopplade i varierande grad, där bara en mycket liten del kan nyttjas inom IoT-landskap på ett tryggt och säkert sätt. Farhads råd är rakt på sak:

– Gräv där du står!

Med det stora antalet nya aktörer och uppkopplade produkter blir vissa administrations- och säkerhetsmässiga hinder ofrånkomliga och vi behöver helt enkelt bli duktiga på att hantera ett ojämnt uppkopplings-landskap.

– Det gäller att vara med i matchen från början och ha strategier för att hantera detta på ett bra sätt, menar Farhad.

Nordbygg 2020?

Att mängden smarta, kommunicerande produkter kommer öka explosionsartat till nästa Nordbygg är ingen högoddsare. Däremot är den stora frågan inför Nordbygg 2020 vilka aktörer som kommer att dra störst nytta av denna nya våg av digitalisering. Är det producenterna som utvecklar hårdvaran, teleoperatörerna som hanterar kommunikationen, integratörer som plockar data från olika delar av IoT-världen eller kanske tjänstebolag som nyttjar datan för nya erbjudanden? Oavsett vilket så blir det en spännande resa!

Läs mer om Swegon WISE

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.