« gå tillbaka

Swegons lösning utvalt i Bebos tekniktävling 2020

Swegons lösning av undertrycksproblematik vid spiskåpsforcering har blivit utvalt i Bebos tekniktävling "Ventilation i energieffektiva flerbostadshus".
Läs mer om tävlingen här

Allt fler byggnader byggs idag tätare och renoveras energieffektivare vilket ofta medför undertrycksproblematik när spiskåpor forceras i centrala ventilationssystem. Vår balanseringsenhet CHB (Cooker Hood Balance) kompenserar undertrycket som kan uppkomma i bostaden när detta uppstår.

Juryns utlåtande om Swegons bidrag:
Bidraget är välformulerat och är det som har kommit närmast full kravuppfyllelse. ​Utöver balanseringsenheten CASA CHB bygger lösningen på produkter och system som är vanligt förekommande i FTX-system.”

BeBo (Beställargrupp Bostäder) är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket utgörs av ett 20-tal fastighetsägare från både allmännyttan och det privata. 

Läs här om vår lösning för undertrycksproblematik i flerfamiljshus.