Swegons CASA-produkter är nu EPD-dokumenterade

Som först i branschen med att introducera livscykelanalyser (LCA) och miljövarudeklarationer (EPD:er) för våra produkter kan vi nu meddela att det här nu även omfattar vårt CASA-sortiment med våra ventilationsaggregat och spiskåpor.

Vad är EPD?
En miljövarudeklaration (EPD) är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som kommunicerar transparent och jämförbar information om en produkts miljöpåverkan under dess livscykel. EPD:er för CASA är sammanställt av Ramboll Finland och certifierat av Bureau Veritas.

EPD:er för Swegons CASA-produkter täcker både de vanligaste ventilationsaggregaten och spiskåporna vilket innebär att över 95% av Swegons CASA-sortiment är dokumenterade. 

Vi framtagning av en EPD omfattas beräkningar på all miljöpåverkan från råvaruförsörjning, transporter, tillverkning, livslängd och återvinning. Miljöaspekterna blir allt viktigare vid val av byggnadsdelar. Nu kan konstruktörer och installatörer använda data från deklarationerna för att bättre jämföra och förstå olika produkters miljöpåverkan. Certifikatet säkerställer att data i deklarationen är verifierad och kan användas i beräkningar av koldioxidavtryck på byggnadsnivå.

Vårt koldioxidavtryck
Förutom det koldioxidavtryck som orsakas av produktens drift beaktas även miljöaspekterna av tillverkningen och valet av råvaror, förpackningar och logistik. Våra CASA-enheter tillverkas i Kaarina-fabriken i Finland där endast förnybar energi används för tillverkning. Dessutom kan installations-, underhålls- och användarmanualen laddas ner i digitalt format med en QR-kod, vilket minskar pappersanvändningen avsevärt.

Trots det behöver ett ventilationsaggregat el för att fungera och detta orsakar koldioxidutsläpp under dess livslängd. Koldioxidavtrycket från ett luftbehandlingsaggregat är dock relativt litet jämfört med många hushållsapparater. Till skillnad från de flesta apparater skapar ventilationsaggregat inte bara utsläpp, den sparar faktiskt mycket mer energi än den förbrukar, tack vare den integrerade värmeväxlaren som återvinner värmen i frånluften och överför den till tilluften. Fördelarna med den sparade energin överstiger tillverkningens koldioxidavtryck på mindre än ett år.

Läs mer om Swegons EPD:er här