« gå tillbaka

Swegon tar första steget mot användandet av fossilfritt stål

I veckan presenterar Swegon den första produkten tillverkad med koldioxidreducerat stål på ISH-mässan i Frankfurt, en GOLD RX. Tillverkning av stål är både resurs- och energikrävande. Då ventilationsaggregat består av en stor andel stål så är potentialen hög att minska koldioxidavtrycket av inbäddad koldioxid (embodied carbon) i tillverkningen, genom att byta ut traditionellt stål mot stål med lägre klimatavtryck.  
 
I januari kom den första leveransen av XCarb® RRP (Recycled and Renewably Produced) Magnelis från ståltillverkaren ArcelorMittal till Kvänumfabriken där Swegon tillverkar ventilationsaggregat. XCarb® RRP Magnelis har ca 70% lägre CO2 avtryck än traditionellt tillverkat stål, enligt ArcelorMittal. XCarb® RRP tillverkas av huvudsakligen återvunnet stål och använder 100% förnyelsebar energi vid tillverkningen. 

Det första konceptaggregatet är nu tillverkat och planen är att successivt införa koldioxidreducerat stål i den löpande tillverkningen, med start nu under andra kvartalet i år. 

- Vi är mycket glada över att nu fasa in koldioxidreducerat stål i våra stora ventilationsaggregat. Vi måste alla bidra till att minska vårt klimatavtryck och genom denna omställning så minskar vi inte bara vår eget, utan även våra kunders, säger Robert Siverby, Supply Chain Director. 

Swegon har under lång tid arbetat fokuserat med sitt hållbarhetsarbete och med att reducera klimatavtrycket i såväl tillverknings- som användningsfasen av produkterna. Swegon var bland de första i branschen med att ta fram EPD:er (Environmental Product Declaration) på sina produkter och har ett stort antal EPD:er i sin portfölj. Baserat på den befintliga EPD:n för GOLD RX, storlek 12, så förväntas den totala globala uppvärmningspotentialen (Global Warming Potential, GWP) att minska med ca 20% när allt stål byts ut till XCarb® RRP. Detta är ett första steg i ambitionen mot fossilfritt stål.