Swegon och ArcelorMittal i samarbete för att minska klimatavtrycket

Swegon har skrivit en avsiktsförklaring med stålproducenten ArcelorMittal om att upphandla stål med avsevärt lägre klimatavtryck än tidigare, då det huvudsakligen är producerat av återvunnet stål och med 100% förnybar energi.

”Att vara med och bidra till en grön omställning är ett av våra viktigaste hållbarhetsmål och genom detta
samarbetsavtal tar vi ett betydande steg mot att minska vårt CO2-avtryck”, säger Andreas Örje Wellstam, VD
på Swegon Group.

”Att minska vårt beroende av fossila bränslen, som kol, i framtagandet av våra produkter är en av de viktigaste
omställningarna vi står inför. Idag tillverkas ca 70% av allt stål i masugn där kol är den primära energikällan och
CO2 belastning därmed hög. Med EAF-tekniken, Electric Arc Furnace (ljusbågsteknik), använder man
återvunnet stål och har elektricitet som primär värmekälla, vilket innebär att processen i princip kan bli helt
koldioxidneutral om energin kommer från en fossilfri källa”, fortsätter Andreas.blogimage”ArcelorMittal är en av världens största stålproducenter och vi har som mål att minska våra Scope 1 och 2 CO2
utsläpp i Europa med 35% till 2030. Omställningen från masugnsbaserad produktion till DRI baserad
produktion (Direct Reduced Iron) med EAF är centralt i detta, och vi är därför stolta över att ha lanserat ett
stort antal DRI-EAF investeringar. För närvarande kan vi erbjuda våra kunder att köpa XCarb® RRP stål (Recycled
and renewably produced), producerat av huvudsakligen återvunnet material med förnybar energi”, säger
Laurent Plasman från ArcelorMittal.

I början av 2023 kommer den första leveransen av XCarb® stål att levereras till Swegon.