« gå tillbaka

Swegon med i KTH:s nya satsning Dig-IT Lab - för ökad digitalisering i byggbranschen

Dig-IT Lab är ett nytt VINNOVA-finansierat kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan, som syftar till att minska byggnaders miljöpåverkan genom digitalisering. Centret kommer att främja samarbete och påskynda övergången från data som samlas in från byggnader till påtaglig påverkan. Det är ett samarbete mellan industri, akademi samt befintliga forskningscentra världen över.

- Vi vill dra nytta av digitaliseringen och göra byggnader mer effektiva och hållbara genom samarbete och effektiv användning av data, samt minska CO2-utsläppen och påskynda marknadsintroduktionen av ny teknik, säger Jonas Anund Vogel, chef för Dig-IT Lab.

Kompetenscentret kommer att vara en dynamisk arena för akademi, industri och politik för att samarbeta och skapa innovativa lösningar.

- Samarbete och delande av data mellan olika system är ett måste för att byggnader ska kunna bli riktigt energieffektiva, samt att även utnyttja flexibiliteten i elmarknaden med bibehållet bra inomhusklimat. Det är en imponerande uppställning företag och personer som Chalmers med Jonas Anund Vogel i spetsen har lyckats samla i detta projekt. Vi ser mycket framemot att delta med vår kompetens och högkvalitativa data, säger John Wibrand, HVAC Digital Director på Swegon Group.

Målet är att maximera fördelarna med digitalisering under en byggnads livslängd samt att öka, dela kunskap och utveckla väsentliga kompetenser för en digitalt driven byggd miljö.
Centret kommer också att främja tvärvetenskapligt samarbete och forskning inom nyckelområden som digitala tvillingar och affärsmodeller. En neutral testmiljö kommer också att tillhandahållas för gemensam FoU och tekniköverföring. Ytterst ska Dig-IT Lab bidra till Sveriges konkurrenskraft och ledarskap inom digitalisering inom den byggda miljön.

Dig-IT Lab kommer att etablera flera nya virtuella testbäddar inom sitt ramverk, inklusive en övergripande ”Testbed Xn”. Dessa kommer att stödja forskning och utveckling relaterad till interoperabilitet, optimering, drift, affärsmodeller, organisation, hållbarhet och cirkularitet. Etiska överväganden, laglig efterlevnad och livslångt lärande är också nyckelområden för Dig-IT Lab.

testbed

- Endast genom att anpassa våra ansträngningar, ontologier och system kan vi uppnå den interoperabilitet som krävs för att skala upp innovativa och resurseffektiva digitala lösningar, säger Tomas Bäckstadi, Services Operations & Development Director på Schneider Electric.

Dig-IT Lab bygger på och utökar befintlig forskning och samarbete inom forskningscentret KTH Live-In Lab.

Akademiska partners och forskningsorganisationer involverade i centret:
RISE och Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Nationella samverkande akademiska parter (Umeå universitet, Uppsala universitet, Chalmers och RISE) samt internationella akademiska samarbetsparters (AIT, Grenoble, Concordia, NTNU, Padua, Imperial College London, UT Sydney och UNITE!).

Branschpartners:

· Akademiska Hus
· Bengt Dahlgren
· Castellum
· Einar Mattsson
· EQUA
· Myrspoven
· Noss Invest
· ProptechCore
· Sally-R
· Schneider Electric
· SISAB
· Swegon
· Vasakronan

 

Kontaktinformation 
Jonas Anund Vogel, Director Dig-IT Lab, javogel@kth.se

jonas vogel