« gå tillbaka

RE:3 - för ett minskat inbyggt koldioxidavtryck i byggnader

RE:3 är ett Swegon-initiativ som leder vägen mot alternativa produkter och lösningar för ett minskat inbyggt koldioxidavtryck, och som tar hållbarhetsarbetet till en helt ny nivå.

Energieffektivitet har länge varit en hörnsten för hållbarhet inom branschen, och för oss på Swegon har det i flera decennier varit i fokus för all vår produkt- och systemutveckling. Däremot har inbyggd koldioxid i material och utrustning inte varit det.

Idag finns ett stort behov av att ta hänsyn till både operativ och inbyggd koldioxid för att minska det totala koldioxidavtrycket. Det tvingar marknaden att genomgå snabba förändringar, ompröva traditionella arbetssätt och hitta nya lösningar. Vi måste helt enkelt anpassa oss till mer cirkulära och hållbara metoder.

RE:3 är en förkortning för RE:duce, RE:use och RE:vitalise – läs mer om vårt arbete inom detta initiativ och följ med oss ​​på resan mot en mer cirkulär byggindustri!

Till RE:3 på vår hållbarhetssida

re3-550x550