« gå tillbaka

Nya EPD:er för GOLD och SILVER C har publicerats

Sex nya miljövarudeklarationer (EPD:er) för GOLD och SILVER C luftbehandlingsaggregat har nu publicerats. De är alla verifierade av Bureau Veritas och tillgängliga på EPD International website.

Med dessa sex EPD:er på plats erbjuder vi nu totalt sju stycken och täcker 78% av GOLD och SILVER C-serien med roterande värmeväxlare (RX). EPD:er för de återstående RX-storlekarna planeras att färdigställas och publiceras före årets slut.

Var och en av de nya EPD:erna täcker 12 produktvarianter - GOLD och SILVER C i två storlekar och alla med tre typer av roterande värmeväxlare; obehandlade, sorptionsbehandlade och epoxybehandlade i aluminium.

En miljövarudeklaration kan ses som ett påstående om en produkts miljöpåverkan och anses vara en hörnsten för att mäta en byggnads CO2-avtryck. Bland de stora europeiska leverantörerna inom branschen för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC) fortsätter Swegon att ligga i framkant när det gäller att redovisa produkters miljöpåverkan. Våra EPD:er gör det möjligt för kunderna att differentiera och specificera miljöpåverkan vid jämförelse med alternativ eller generiska data.

För att läsa mer om Swegons EPD:er, klicka här.