Den extremt tysta fläkten är snart här!

I ett gemensamt forskningsprojekt mellan Swegon och Chalmers tekniska högskola har en extremt tyst fläkt tagits fram.

Martin Ottersten är industridoktorand på Chalmers och har designat fläktar på Swegon i tio år. Nu är han först i världen med att förstå fläktars oljud och har med hjälp av forskningen tagit fram den extremt tysta fläkten - utan störigt ventilationsljud.

Det är känt att ljud kan ha negativa effekter på vår hälsa. Människor som har exponerats för fläktarnas ljud under lång tid löper ökad risk för psykisk ohälsa, högt blodtryck och hörselskador. Det här är något som den nya fläkten ska råda bot på. 

Med hjälp av den kunskap som framkommit från denna forskning har Swegon möjlighet att utveckla sina fläktar och tillverka tystare produkter och lösningar, som i sin tur bidrar till ett bättre och hälsosammare inomhusklimat. Genom att bullret elimineras direkt vid källan behövs inte ytterligare ljuddämpare - vilket också medför energibesparingar och minskat CO2-utsläpp i tillverkningsprocessen. 

Martins forskningsresultat går att läsa om på Chalmers hemsida. Hans fynd har även blivit uppmärksammat i en artikel i Ny Teknik samt i ett inslag i P4 Göteborg. 

Chalmers nyhet om forskningsprojektet (på engelska)

Till artikeln i Ny Teknik

Lyssna på inslaget i Sveriges Radio