« gå tillbaka

Bastec blir del av Swegon Group

Vi är glada att välkomna Bastec som senaste tillskottet till Swegon Group.

Bastec, med circa 30 medarbetare, är aktivt på den svenska marknaden för fastighetsautomation. Bolaget är välkänt för sitt BAS2-system och har ett gott rykte tack vare kvalitetslösningar och hög kompetensnivå. Bastec förvärvades 2014 av Investment AB Latour och har varit en framgångsrik del av verksamheten sedan dess, under större delen av tiden knutet till Bemsiq-gruppen. Med hänsyn till såväl Bemsiqs som Swegons strategier inför framtiden, står det dock klart att Bastec får en mer naturlig strategisk hemvist genom att växla ägare, och Swegon tar därför över ägarskapet från och med 1 juni 2023.

I och med Swegons strategiska ambition att leverera kompletta lösningar för inomhusklimat, är det av stort värde att förvärva ytterligare kompetens inom fastighetsautomation. Samarbeten mellan Swegon och Bastec har visat på en relation med tydliga synergier bolagen emellan, med stor potential i ett än närmre samarbete. Att byta hemvist, men att fortsätta verka inom Latour-gruppen, borgar för kontinuitet och stabilitet för Bastec och dess anställda, samtidigt som det ger möjlighet nå företagets fulla potential.

“Fastighetssektorn står inför dubbla klimatutmaningar – att åstadkomma ett radikalt minskat koldioxidavtryck för byggnadsbeståndet, samtidigt som ett produktivt och hälsosamt inomhusklimat bibehålls för människorna som vistas i byggnaderna. Genom att kombinera Swegons och Bastecs unika kompetenser blir det möjligt att erbjuda än mer konkurrenskraftiga lösningar på dessa utmaningar”, säger Andreas Örje Wellstam, VD för Swegon Group AB.

”Det är mycket positivt och spännande för Bastec att ta nästa steg i vår strategiska tillväxtresa tillsammans med Swegon. Bastec har en stark position på den svenska marknaden för fastighetsautomation och vi ser stora möjligheter att öka tillväxttakten, drivet av trenderna inom hållbarhet, energioptimering och smarta fastigheter, tillsammans med Swegon.”, säger Jonas Greberg, VD på Bastec AB.