« gå tillbaka

Vad innebär 5 års-garantin?

5 års-garanti är för både konsumenter och bostadsrättsföreningar!

5 års garanti_2023

När man väljer att investera i ett Swegon CASA ventilationsaggregat, installerat via en av våra Auktoriserade Swegon CASA Installatörer finns möjligheten att teckna ett filterabonnemang med förlängd 5 års Konsument/BRF garanti.

För att garantin i enlighet med garantivillkoren skall gälla, skall Swegon CASA originalfilter användas samt bytas enligt instruktionerna. Det första filterbytet bör göras 6 månader efter installationen av aggregatet.

5 månader efter att garantivillkoren accepterats kommer ett mail från casabutiken.se med en länk till filterbeställningen. Man väljer själv mellan 6 och 12 månaders bytersintervall för filtren.

Med CASA originalfilter säkerställer Du ett hälsosamt inomhusklimat genom att förse Din bostad med ren och frisk luft. Originalfilter garanterar även CASA-aggregatets höga prestanda över tiden genom att skydda aggregatets komponenter mot nedsmutsning och slitage från luftens partiklar och föroreningar.

Nedsmutsade filter reducerar ventilationseffektiviteten och försämrar aggregatets prestanda bland annat på grund av ett ökat motstånd genom filtret. Beroende på omgivande faktorer rekommenderar vi att CASA aggregatets filter byts 1 alternativt 2 gånger per år.

 

Filterbyte 2 gånger per år rekommenderas om ett eller flera av nedan påstående stämmer:

  • Aggregatet är installerat för att sanera Radon
  • Många personer i familjen (förhöjd allmänbelastning av textilfibrer och damm)
  • Husdjur (ökad filterbelastning pga. päls och kvalster)
  • Småbarn (minimera allergi-risken, barn är mer känsliga vuxna)
  • Nära väg/gata med mycket trafik (förhöjda halter av skadliga partiklar från tex. avgaser)
  • Skog tätt in på huset (förhöjd pollenbelastning)

Med rätt service & underhåll enligt våra rekommendationer kommer Er ventilationsanläggning fungera bekymmersfritt i många år även långt efter garantitidens utgång.

Har Du frågor eller funderingar kring garantier, filterabonnemanget eller drift & skötsel så kontakta Din lokala Auktoriserade Swegon CASA Installatör eller kundservice@casabutiken.se

Kommentarer

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.