« gå tillbaka

Kan luftrenare och luftavfuktare skapa ett bra inomhusklimat?

Vi spenderar största delen av vårt liv inomhus och då i synnerhet i våra hem. Borde det då inte vara av största vikt att inomhusklimatet hemma är bra på riktigt?

Att vi behöver frisk och fräsch luft inomhus för att må bra är en självklarhet. Trötthet, huvudvärk, astma och allergier kan bli följden av ett undermåligt inomhusklimat. Det finns många produkter på marknaden som tex luftrenare, luftavfuktare, luftmätare osv som vid en första anblick kan verka som en bra lösning på problemet. Det är tyvärr inte riktigt så enkelt.

Astma, allergier och dålig luftkvalitet

En luftrenare är en i sammanhanget billig lösning som absolut kan rensa bort damm och i viss mån partiklar men då bara i rummet där den står. Problem här är att ingen ny syrerik luft tillförs utan samma luft återanvänds. Befintlig luft (återluft) som bara cirkulerar runt i hemmet kan i sig orsaka sjuka hus, astma, luftrelaterade allergier och hudklåda vilket visade sig på 70- och 80-talet då luftburna värmesystem med återluft var en populär, men ur hälsoperspektivet en mycket tveksam uppvärmningsmetod i bostäder.

Luften måste bytas hela tiden

Att den förbrukade luften med hög koldioxidhalt tillsammans med andra emissioner finns kvar i bostaden innebär också att den största orsaken till huvudvärk och trötthet kvarstår. Vissa luftrenare och luftavfuktare kan mäta radonhalt, CO2 och luftfuktighet vilket i sig är bra men för att lösa dessa problem behövs det installeras ett riktigt ventilationssystem för att hus och människan i det ska må bra. Boverkets Byggregler och folkhälsomyndigheten föreskriver ett miniflöde av ny frisk luft på 0,35 l/s per kvadratmeter.

Det finns inga genvägar

För att med minimal energiförbrukning rena luften från damm och partiklar, ventilera bort radon och få rätt temperatur samtidigt som förbrukad luft och emissioner evakueras och ny luft tillförs så är det inget mindre än FTX-ventilation som uppfyller alla krav. Detta gör FTX-ventilation för dig och ditt hem:

 • Tillsätter Frisk luft/syresättning
 • För bort dålig och förbrukad luft
 • Ventilerar bort CO2 och andra föroreningar
 • Ventilerar bort fukt som orsakar mögel och i sin tur allergier och ohälsa
 • Ventilerar bort Radon (inte bara mäta)
 • Klimatisering – rätt temperatur/Temperaturpåverkan
 • Ventilerar ALLA rum och för bort dålig luft och lukter i t.ex. kök och toalett/badrum
 • Filtrerar bort partiklar ex pollen och virus
 • Effektiv Värmeåtervinning
 • Mäter fukt, luftkvalitet och CO2
 • Mäter temperaturer på utomhusluften, tilluften och frånluften(rumsluften)
 • Minskar energiförbrukningen jmf. självdrag, frånluft och FX system


Kom ihåg:

Luftrenare kan minska damm och partiklar men går inte att likställa med ventilation eller ett bra inomhusklimat. Luftrenare och luftavfuktare kan mäta kvaliteten på inomhusklimatet men kan inte åtgärda några problem. Vill du ha ett perfekt inomhusklimat så är det FTX-ventilation som gäller.

 

Gå till ventilationsguiden

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.