« gå tillbaka

Är det dags att uppdatera den gamla kryddhyllefläkten?

Hus byggda på 80- och 90-talen har ofta en köksplacerad kryddhyllefläkt tillsammans med en spiskåpa som en kombinerad mekanisk frånluftslösning och spisfläkt. Kryddhyllefläkten är i praktiken en fläktförsedd spiskåpa, ansluten till en frånluftskanal som avlägsnar luft via frånluftsventiler från tex. badrum och klädkammare samtidigt som frisk uteluft strömmar in i bostaden via friskluftsventiler som är placerade i bostadens ytterväggar.

I nya byggnader och bostäder är kraven högt ställda på husens totala energieffektivitet och därför krävs det numera i princip alltid FTX- ventilation dvs. mekanisk till-/frånluftsventilation med värmeåtervinning för att klara dagens energikrav vid nybyggnad.

Vid renovering finns inte motsvarande energikrav som vid nybyggnad men det är ändå klokt i uppdatera gammal energislukande installationer med nya modernare energieffektivare alternativ dels för att minska resursanvändandet men framför allt för att sänka sina driftskostnader.

Byta ut den gamla kryddhyllefläkten mot en ny

Äldre befintliga kryddhyllefläktar har gammal AC-fläktmotorteknik som är ineffektiv och som också för ganska mycket oljud. Den höga ljudnivån upplevs ofta som irriterande och är för många ett obehag då fläktarna sitter köksplacerade ovanför spisen.

ILMO_krydhyllefläkt

En gammalt kryddhyllefläkt är ofta relativt enkel ersätta en ny och med dagens EC- fläktmotorteknik kan man sänka fläktens driftkostnad med upp till 60%. Man ska dock komma ihåg att systemets totala energieffektivitet endast förbättras i en ganska liten omfattning då det är en mekanisk frånluftsfläkt där den största energiförlusten sker då värmd inomhusluft ventileras rakt ut utan att värmeenergin i uppvärmda luften återvinns.

Vid ett utbyte till en ny kryddhyllefläkt sker normalt ingen förbättring av luftkvalitet i bostaden då dessa system inte har någon behovsstyrd reglering utifrån Fukt- eller luftkvalitetsbelastning. Däremot sjunker ljudnivån något eftersom den moderna fläkttekniken inte behöver arbeta så hårt samt med bättre isolering i fläktföljet

En stor synlig förbättring kommer med att man får möjlighet att välja en ny modern spiskåpa som bättre passar in vid en köksrenovering eller en uppfräschning.

Twist + spiskåpa, en modern och energieffektiv ersättare

CASA Twist är en ny energieffektiv ersättare till de gamla och energislukande kryddhyllefläktarna. CASA Twist är försedd med den senaste fläktmotortekniken och tillsammans med en snygg och modern Smart-spiskåpa förvandlas köket till en tystare och trevligare samlingsplats.

CASA Twist är specifikt anpassad för utbyte och passar direkt på den gamla kryddyllefläktens placering och medför endast minimalt med montagearbete. Man kan välja fritt ur det moderna Smart Spiskåps-sortimentet; Jazz, Salsa, Blues Samba.

CASA Twist saknar mekanisk tilluft, värmeåtervinning och möjlighet till behovsstyrning.

+ enkelt byte, i princip inget kanalarbete
+ modern spiskåpa med nutida design och energisnål LED-belysning
+ lägre energiförbrukning med modern fläktteknik
+ lägre ljudnivå
- ingen värmeåtervinning
- ingen mekaniks tilluft
- ingen behovsstyrning
 
Twist_Krydhyllefläkt
CASA Twist-fläktenheten ansluts direkt ovanför en Smart-spiskåpa och passar i samma utrymme bakom kryddhyllan som den gamla kryddhyllefläkten.

 

Takfläkt + spiskåpa, ett alternativ till kryddhyllefläkt

I samband med renovering kan man också avlägsna kryddhyllefläkten och ersätta den med en frånluftsfläkt som placeras på taket. Takfläkten kan styras från en Smart-spiskåpa på samma sätt som kryddhyllefläkten. En takfläktslösning är tystare än en kryddhyllefläktslösning på grund av att fläkten sitter på utsidan av huset. Installationen kräver ofta förändringar av kanalsystemet, elarbeten och en installation som utförs på yttertaket.

Med en takfläkt ökar möjligheterna till ett ännu friare val av spiskåpor med möjlighet till designkåpor för tex. köksö och liknande

Takfläktar saknar mekanisk tilluft, värmeåtervinning och möjlighet till behovsstyrning.

+ modern spiskåpa med nutida design och LED-belysning
+ lägre ljudnivå
- mer installationsarbeten
- ingen värmeåtervinning
- ingen maskinell tilluft
- ingen behovsstyrning

Blues

Med en CASA Blues spiskåpa kan man styra en takfläkt eller ett Smart-ventilationsaggregat.

 

FTX Ventilationsaggregat, bästa lösningen!

Den smartaste och mest energieffektiva lösningen är att ersätta den gamla kryddhyllefläkten med är ett modernt FTX-aggregat dvs ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning som säkerställer balanserad till- och frånluft i bostaden.

Den enklaste lösningen är troligtvis att ersätta kryddhyllefläkten med ett köksplacerat FTX-aggregat på samma plats ovanför spisen som för det gamla kryddhylleaggregatet där redan frånluftskanalerna redan finns framdragna. Nya kanaler för bostadens friskluft och tilluft måste dock installeras och detta kräver ett något mer omfattande installationsarbete jämfört med bara ett utbyte till en ny kryddhyllefläkt.

Alternativ är att Placera det nya FTX-aggregatet i tvättstuga, badrum, garderob eller helt enkelt på vinden för att skapa en ännu friare köksdesign och som helt eliminerar aggregatljud i köket.

Med en så kallad FTX konvertering blir belöningen blir stor med en ventilationslösning som håller av energiklass A och med upp till 86 % i värmeåtervinning. Detta innebär upp till 10 000 SEK besparing i en eluppvärmd bostad på ca. 100 m²!

Balanserad till- och frånluftsventilationen säkerställer att det kommer in tillräckligt med ny frisk tilluft i bostaden som ventileras ut å att det inte uppstår undertryck som kan skapa problem med att öppna dörrar eller att fuktig luft sugs genom väggarna som på sikt kan orsaka mögel. Tilluften är filtrerad och rätt tempererad för en hälsosam, dragfri och komfortabel inomhusmiljö.

Fuktautomatiken som ingår i standardutrustningen ökar automatiskt ventilationen automatiskt när fukthalten ökar i bostaden tex. från dusch och tvätt. Med hjälp av tillbehören luftkvalitetsgivare CO2 eller VOC kan ventilationen helt automatiseras och kan säkra en ännu bättre inomhusluft då man tex har gäster hemma eller vid hobbyarbeten med användande av lacker och lim. Samtidigt åstadkommer man en ännu högre energibesparingspotential då systemet ventilerar mindre då det inte finns någon fuktig eller dålig lufts som måste ventileras ut.

Om du vill kan du också övervaka och styra ventilationen med hjälp av din mobiltelefon (tillbehör).

+ energibesparing upp till 10 000 SEK om året!
+ säkerställer inomhusklimatet med balanserad till- & frånluft
+ hälsosam filtrerad tilluft minskar allergirisk och luftrörsbesvär
+ fuktautomatik som standard minskar fukt och mögelproblem
+ luftkvalitetsautomatik via CO2- eller VOC givare (tillbehör)
+ möjlighet till mobilstyrning (tillbehör)
+ modern spiskåpa med nutida design och LED-belysning
+ lägre ljudnivå
- mer omfattande installationsarbete

R3andJAZZ

Ventilationsaggregatet Swegon CASA R3 Smart och Jazz spiskåpa installerade i kök

 

Varje bostad är mer eller mindre unik?

Beroende på ålder och tidsepok så finns det andra mer eller mindre vanliga ventilationslösningar i våra bostäder; allt från självdrag, frånluftsfläktar på tak och i olika kombinerade värme-/ventilationslösningar i form av frånluftsvärmepumpar etc.

Det en enorm mångfald av hus och ventilationslösningar samt hur systemen är uppbyggda vilket i princip innebär att varje bostad mer eller mindre är unik.

Vid renovering är det därför klokt att ta kontakt med en Auktoriserad Swegon CASA Installatör som kan göra en rätt bedömning om vad som är en lämplig energirenoveringslösning, vad som är möjligt och som passar just ditt hus.

 

Ta kontakt med en auktorisered Swegon CASA installatör:
Bli kontaktad av installatör

Hitta ett lämpligt utbytesaggregat i snabbguiden för ventilation:

Till ventilationsguiden

Begär en offert:
Offertförfrågan

Kommentera

Få blogguppdateringar direkt till din inbox.