Henrik Paulsson

Så påverkar IoT byggbranschen – Trendspaning från Nordbygg

Begreppet Internet of Things (IoT) myntades redan innan millennieskiftet, men de senaste åren har det blivit ett hett ämne inom samhället i stort. Vad är status just nu i byggbranschen, och hur kommer utvecklingen att se ut framöver? Här följer en trendspaning från Nordbygg 2018.

Henrik Paulsson

Vilken typ av luftbehandlingsaggregat passar bäst i flerbostadshus?

En av de viktigaste parametrarna vid valet av luftbehandlingsaggregat är vilken typ av värmeväxlare aggregatet ska vara utrustat med. I flerbostadshus med centraliserad ventilation är detta en fråga av extra stor vikt.

Henrik Paulsson

Vilka behov styr i just ditt bostadsprojekt?

Nyproduktion eller renovering? Låg eller hög flexibilitet på sikt? Hårda energikrav? Varje projekt är unikt och det finns mängder av faktorer som styr vilken typ av ventilationssystem som passar bäst. Tre faktorer som dock är helt grundläggande för valet av ventilationssystem är energikrav, …