Ograniczenia dla F-gazów wymuszają ich ciągły rozwój

W kwestii rozwoju i ograniczenia wpływu F-gazów (fluorowanych gazów cieplarnianych) na efekt cieplarniany prowadzone są ciągłe badania.

Komisja Europejska jest w trakcie przygotowania nowych wytycznych dotyczących jeszcze większych ograniczeń dla F-gazów. Istnieje kilka grup F-gazów, a jedną z nich są wodorofluorowęglowodory (HFC), które są używane w czynnikach chłodniczych stosowanych w agregatach i pompach ciepła.

Obecnie stosowane F-gazy są przyjazne dla warstwy ozonowej, ale ciągle pozostają gazami cieplarnianymi, często bardziej szkodliwymi niż CO2. Wpływ F-gazów na efekt cieplarniany oznaczany jest współczynnikiem GWP (współczynnik ocieplenia globalnego), który wyraża wpływ danego gazu na efekt cieplarniany w przeliczeniu na ekwiwalent CO2 (w tonach).

Dla przykładu, analizując sektor produkcji ciepła i chłodu w instalacjach klimatyzacji komfortu i w przemyśle, dla technologii agregatów ze sprężarkami śrubowymi, pracującymi na czynniku o dużym GWP (1500 i więcej) powstało wiele alternatyw zapewniających możliwość stosowania czynników o niskim (500-700) i bardzo niskim GWP (10 i mniej), podobnie jak dla technologii sprężarek typu scroll, gdzie transformacja trwa nadal.

Za przykład może posłużyć czynnik R32 o średnim GWP, równym 600. Swegon wprowadził szeroki i najbardziej wszechstronny typoszereg agregatów typu rooftop pracujących właśnie na czynniku R32. Istnieją jeszcze nowsze technologie F-gazowe, jak czynnik R290, którego GWP to zaledwie 3. Swegon zastosował ten czynnik w swoich najnowszych pompach ciepła.

Swegon opowiada się za tworzeniem urządzeń coraz bardziej przyjaznych środowisku, a w naszych produktach stosujemy czynniki chłodnicze o możliwie najniższym GWP. Jednocześnie w tym konkretnie sektorze rynek wywiera niewielki nacisk na zmiany w kierunku stosowania czynników o niższych współczynnikach GWP. Dlatego z nadzieją patrzymy na kolejne plany UE, mające na celu wprowadzenie dalszych ograniczeń wartości GWP dla F-gazów. Nasze własne wysiłki od samego początku zmierzają w tym właśnie kierunku, dlatego intensywnie inwestujemy w badania i rozwój w tej dziedzinie.

Bardziej restrykcyjne wymagania dla F-gazów

Opowiadamy się również za tym, aby Komisja Europejska skorzystała z okazji i zbadała możliwość bardziej restrykcyjnego ograniczenia F-gazów. W rzeczywistości, w niektórych przypadkach, gdzie instalacje czynnika chłodniczego rozprowadzone są po obiekcie, transportując ciepło i chłód, możliwe jest ich całkowite wyeliminowanie i zastąpienie ich instalacją wodną. Dzięki temu w znaczny sposób ograniczymy ilość stosowanego czynnika i ryzyko jego wycieku do atmosfery.

W tym miejscu warto także pamiętać, że tak samo, jak ważny jest sam współczynnik GWP, tak samo w dłuższej perspektywie czasu musimy wziąć pod uwagę całkowity ekwiwalent CO2 w całym cyklu życia produktu (od projektu, przez produkcję, eksploatację po utylizację). W tym celu możemy obliczyć wartość TEWI (Całkowity równoważnik tworzenia efektu cieplarnianego). W szczególnych przypadkach może to oznaczać, że lepszym rozwiązaniem będzie wybór urządzenia pracującego na czynniku o wyższym GWP, ponieważ urządzenie równoważne pracujące na czynniku z niższym GWP będzie miało mniejszą sprawność, a zatem wyższy całkowity współczynnik tworzenia efektu cieplarnianego TEWI. Nowe czynniki chłodnicze muszą równoważyć wiele różnych właściwości, takich jak niski GWP, wysoka wydajność, niski stopień palności i inne parametry.

Chcemy przez to powiedzieć, że uważnie śledzimy rozwój i prace nad nowymi czynnikami chłodniczymi oraz wdrażamy do użytku najlepsze z nich, jak tylko pojawiają się na rynku. Jesteśmy gotowi na przyszłość.