Dlaczego akustyka jest istotnym elementem jakości środowiska wewnętrznego

Hałas użytkowy, hałas zewnętrzny, czas pogłosu i izolacja akustyczna są ważnymi czynnikami dobrego klimatu akustycznego. Czynniki te, między innymi, są zwykle regulowane przez obowiązujące przepisy budowlane i mają zasadnicze znaczenie dla jakości środowiska wewnętrznego i naszego dobrego samopoczucia.

Akustyka i jakość środowiska wewnętrznego

Akustyka jest podstawą koncepcji IEQ (Indoor Environmental Quality - jakość środowiska wewnętrznego). Od lat 50-tych XX wieku, kiedy to pojawiły się pierwsze regulacje dotyczące wymagań akustycznych dla nowo budowanych domów, wymagania te zostały zaostrzone i dopracowane aby spełnić współczesne normy hałasu. Obecnie w większości krajów obowiązują wymagania akustyczne, zarówno dla budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych.

Ustalenie podstawowych wymagań akustycznych oraz ich ciągłe uszczegóławianie i dopracowywanie jest ważne dla dobrego samopoczucia i zdrowia ludzi. Pomaga to nie tylko w osiągnięciu podstawowych aspektów zdrowotnych, ale również w tworzeniu budynków, w których ludzie mogą cieszyć się środowiskiem wewnętrznym, co oznacza, że mogą na przykład być bardziej wydajni w pracy, skoncentrowani na nauce lub po prostu cieszyć się dobrym snem w nocy. 

W Europie Zachodniej około 80 milionów ludzi pracuje w środowisku biurowym, a około 90 milionów dzieci i młodzieży spędza dzień w środowisku szkolnym. Dobry klimat w pomieszczeniach jest niezbędny, aby móc skupić się na wykonywanych zadaniach i czuć się w nich dobrze.

Klimat akustyczny

Akustyka to szerokie pojęcie, które większość ludzi kojarzy z dźwiękiem i jego natężeniem. Może być on odbierany pozytywnie lub negatywnie, jako uciążliwy, i mówimy wtedy o hałasie.  Jakościowy klimat akustyczny polega na tworzeniu pozytywnych wrażeń dźwiękowych w zależności od przeznaczenia pomieszczenia lub budynku. Przykładowo, sala wykładowa różni się od biura czy sali koncertowej tym, jak należy pracować z akustyką, aby dźwięk, który dociera do użytkownika stwarzał pozytywny odbiór.

W tym sensie nie chodzi tylko o niski poziom dźwięku, jednak podstawowym warunkiem dobrego środowiska akustycznego, dla wszystkich rodzajów pomieszczeń, jest tłumienie niepożądanego hałasu pochodzącego z instalacji budynku, jak również zakłócającego hałasu dochodzącego z zewnątrz. Jeśli niepożądany hałas jest zbyt głośny, w oczywisty sposób przyczynia się do pogorszenia klimatu akustycznego.

Ciekawą sprzecznością, którą należy rozważyć przy tłumieniu hałasu z zewnątrz i innych niepożądanych dźwięków tła, jest to, że inne dźwięki wydają się wyraźniejsze, a same w sobie mogą przeszkadzać. Na przykład, obecnie budujemy bardzo dobrze izolowane budynki, które eliminują hałas pochodzący z ruchu ulicznego i środowiska zewnętrznego, co wpływa na naszą percepcję dźwięków wewnątrz budynku w inny sposób. Dźwięk wewnątrz budynku jest odbierany silniej i jeszcze ważniejsze staje się monitorowanie poziomu dźwięku instalacji wewnętrznych, które mogą powodować niepożądany hałas.

Certyfikaty budowlane i akustyka

Z punktu widzenia akustyki, przy projektowaniu wnętrz należy przestrzegać przepisów budowlanych. Ponadto w wielu krajach obowiązują krajowe systemy z klasami jakości, których celem jest uproszczenie specyfikacji bardziej rygorystycznych wymagań. Klasy te zostały wprowadzone w połowie lat 90-tych i powinny być postrzegane jako potwierdzenie jakości klimatu akustycznego budynku, w którym można ocenić budynek jako należący do klasy A, B lub C.

W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił również wzrost liczby certyfikatów zielonych budynków i zainteresowania IEQ. Na przykład BREEAM, LEED i WELL. Same certyfikaty koncentrują się na zmniejszeniu wpływu budynku na środowisko i zwiększeniu komfortu osób korzystających z budynku.

Niektóre certyfikaty koncentrują się bardziej na wpływie na środowisko, a inne na dobrostanie człowieka. Z grubsza rzecz biorąc, wybierając certyfikaty, które skupiają się na dobru człowieka, otrzymamy wyższą ocenę za wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymagań akustycznych.

Nasza percepcja dźwięku

Nasza percepcja dźwięku jest oceną wysoce subiektywną, stworzenie klimatu akustycznego odpowiadającego wszystkim jest trudnym zadaniem. Jednak przestrzeganie bardziej rygorystycznych wymogów w ramach programu krajowego lub klasyfikacji zielonych budynków pomoże nam osiągnąć zadowolenie z akustyki większości użytkowników.

Ponieważ akustyka jest jednym z czynników, na podstawie których użytkownicy oceniają jakość budynku, jest to obszar o dużym znaczeniu. Nie tylko pod kątem wizerunku marki czy właściciela. Zadowalające środowisko akustyczne oznacza lepsze możliwości skupienia się, bycia produktywnym i zdrowym.

Akustyka jest kamieniem węgielnym w IEQ i dzięki temu będzie stale monitorowana i udoskonalana, aby wspierać budynki w osiąganiu doskonałego klimatu akustycznego. 

Nowe oprogramowanie akustyczne

Jako lider w dziedzinie wentylacji i klimatu wewnętrznego, Swegon podchodzi z wielką odpowiedzialnością do tworzenia pozytywnego klimatu akustycznego. Wentylacja sama w sobie jest akustycznym wszechświatem, od central wentylacyjnych po produkty zamontowane w pomieszczeniach. Akustyka jest absolutnie kluczowa w rozwoju naszych produktów, aby spełnić wszystkie wymagania eksploatacyjne przy minimalnym wpływie dźwięku. Ponadto stale pracujemy nad tym, aby dane naszych produktów były łatwo dostępne do obliczeń akustycznych.

Na początku 2022 roku Swegon udostępni nowe oprogramowanie akustyczne, które będzie wspierać wszystkie obliczenia akustyczne w systemach wentylacyjnych, od źródła dźwięku do pomieszczenia. Zwróćcie Państwo uwagę na nowe oprogramowanie, które pomoże Państwu stworzyć najlepszy klimat akustyczny!