Przeglądaj

Filtruj artykuły

Według tematów

Według autorów

Przeglądaj

Swegon angażuje się w inicjatywę Science Based Targets

Jako wiodący na rynku dostawca rozwiązań w zakresie środowiska wewnętrznego, z dumą ogłaszamy nasze zaangażowanie w inicjatywę Science Based Targets. Zobowiązując się do przestrzegania opartych na podstawach naukowych celów zerowej emisji netto, chcemy wziąć czynny udział w ograniczaniu globalnych emisji gazów cieplarnianych i tworzeniu bardziej zrównoważonej przyszłości.

„Cieszymy się z przystąpienia do inicjatywy Science Based Targets, w ramach naszego stałego zaangażowania w odpowiedzialność za środowisko. Od lat aktywnie pracujemy nad zmniejszeniem naszych emisji poprzez kilka inicjatyw, takich jak wprowadzanie do naszych produktów stali pochodzącej z recyklingu i wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, modernizację produktów na miejscu i ujawnianie wpływu na środowisko poprzez deklaracje środowiskowe produktu (EPD). Ta inicjatywa przeniesie nas na wyższy poziom opracowywania i wdrażania celów opartych na nauce, które są nie tylko ambitne, ale także możliwe do osiągnięcia w określonym czasie.” - mówi Andreas Örje Wellstam, CEO Swegon.

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to organizacja pozarządowa, zajmująca się działaniami na rzecz klimatu. Powstała jako wynik współpracy pomiędzy Carbon Disclosure Project (CDP), Organizacją Narodów Zjednoczonych Global Compact (UNGC), Światowym Instytutem Zasobów (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalanie celów opartych na nauce i niezależnie ocenia cele przedsiębiorstw.