Przeglądaj

Filtruj artykuły

Według tematów

Według autorów

Przeglądaj

Przecieki powietrza w centralach wentylacyjnych i oficjalne rekomendacje Eurovent

W lutym bieżącego roku zespół Eurovent do spraw central wentylacyjnych (Eurovent Product Group AHU) opublikował zbiór zaleceń dotyczących poprawy jakości powietrza wewnętrznego i sprawności energetycznej urządzeń, przez kontrolę przecieków wewnętrznych w centralach wentylacyjnych.

Rekomendacje Eurovent 6/15 - 2021 to pierwsze tak obszerne opracowanie, które szczegółowo opisuje problem występowania niekontrolowanych przecieków między strumieniami powietrza w centralach wentylacyjnych. Publikacja obejmuje m.in.:

  • Definicję i objaśnienie rodzajów przecieków powietrza
  • Odniesienia do powiązanych norm i przepisów
  • Rodzaje wskaźników przecieków
  • Typowe wartości przecieków dla różnych konstrukcji central
  • Wytyczne do doboru, uruchomienia i przeglądów okresowych, mające na celu ograniczenie lub wyeliminowanie przecieków
  • Obliczeniową korektę parametrów central wentylacyjnych wynikającą z wewnętrznych przecieków powietrza

"Podstawową rolą wentylacji mechanicznej jest wymiana zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach na świeże powietrze zewnętrzne, w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko wewnętrzne. Jednym z problemów związanych z osiągnięciem tego celu są przecieki powietrza występujące w sieci kanałów oraz w centralach wentylacyjnych. Nasze nowe zalecenia określają zasady dobrych praktyk pozwalających na ograniczenie wycieków powietrza, tak aby ostatecznie poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach i zmniejszyć zużycie energii” - stwierdził Igor Sikończyk, sekretarz Zespołu Eurovent do spraw central wentylacyjnych.

Przeczytaj cały dokument

Artykuł Swegon na temat wewnętrznych przecieków powietrza