« tilbake

Ville du latt barna dine hoppe over frokost før skolen?

Vi ønsker alle å sørge for at barna våre får den beste utdannelsen, men en ting vi pleier å glemme er hvor viktig luftkvalitet, fuktighetsnivå og termisk komfort er for barns læringsevne.

Barn tilbringer en betydelig del av sin tid i overfylte klasserom, og de fleste lærere er klar over hvordan lydnivået påvirker barns læringsevne, og legger derfor mye vekt på å holde støynivået nede. Imidlertid er lærerne kanskje ikke klar over virkningen av faktorer som temperatur og luftkvalitet, og har ofte ingen mulighet til å måle dem.

God ventilasjon kan forbedre elevenes ytelse
Når co2-nivået i et klasserom er for høyt, kan elevene bli rastløse og forstyrrende. De mister konsentrasjonen og læringsevnen reduseres betydelig. Med et godt inneklima viser forskning at studentenes ytelse kan øke med rundt 15%.

Videre viser kognitiv testing av studenter 5% reduksjon i oppmerksomhet i dårlig ventilerte klasserom. Forskningen likestiller dette med effekten av at studentene hopper over frokost.

 

Barn er følsomme for dårlig termisk tilstand
En studie fra 2015 i USA viste at studentenes gjennomsnittlige matematikkarakter forbedret seg med økt ventilasjonshastighet og redusert temperatur. For hver ekstra liter luft per sekund og person i rommet, ble testresultatet forbedret med 0,5%. Det var også en klar økning i testresultatene for hver temperaturnedgang på 1 °C innenfor det observerte området 20-25 °C.

Barn er enda mer følsomme for dårlige termiske forhold og luftkvalitet enn voksne er. Studier har vist at dårlige temperatur- og luftkvalitetsforhold kan redusere ytelsen med 15-30 % for barn,  sammenlignet med en reduksjon på 5-10 % for voksne på kontorer.

 

En investering i utdanning
For en lærer kan det være fristende å bare åpne vinduer og dører, men dette vil skape trekk, utsette elever for utendørs støy og slippe ut verdifull energi. En bedre løsning, hvis ventilasjonen i et klasserom ikke er tilstrekkelig, er å installere mindre luftbehandlingsenheter i hvert klasserom. På sikt kan det til og med være bedre å rehabilitere hele ventilasjonssystemet for å optimalisere inneklimaet, i henhold til det vitenskapen sier er best for vår læringsevne. Det vil være en liten investering sammenlignet med kostnadene ved at elever ikke kan dra full nytte av utdannelsen.

 

Vi ønsker ikke at barna våre skal gå på skolen uten frokost, så hvorfor skulle vi sette dem i et dårlig læringsmiljø?

Kilder:

  • Effects of Classroom Ventilation Rate and Temperature on Students’ Test Scores, Ulla Haverinen-Shaughnessy Richard J. Shaughnessy
  • The Effect of Low Ventilation Rates on the Cognitive Function of a Primary School Class, David A. Coley,Rupert Greeves &Brian K. Saxby
  • Ten questions concerning thermal and indoor air quality effects on the performance of office work and schoolwork, Wyon, D. P, & Wargocki, P.