« tilbake

Tilgang til all relevant dokumentasjon elektronisk

Fra og med 1. oktober vil drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner for GOLD, Silver C & Compact-serien av luftbehandlingsaggregat være tilgjengelige  elektronisk i stedet for på papir.

Hvorfor gjør vi dette?
Å redusere bruken av trykt papir er et ledd i Swegons bærekraftsarbeid og vil bidra til å spare ~ 11 tonn CO2 per år.

Hva vil skje?
Fra 1. oktober vil installasjonshåndbøkene og sikkerhets-instruksjonene fremdeles skrives ut og sendes med aggregatet
og tilbehør, men drifts- og
vedlikeholdsinstruksjonene vil være tilgjengelige elektronisk på Swegons nettsted og også lett tilgjengelig via en QR-kode på hvert luftbehandlingsaggregat.

Hva betyr det for meg?
Du får umiddelbar tilgang til all dokumentasjon knyttet til produktet, og du kan stole at du alltid finner den nyeste versjonen tilgjengelig. Det vil også være lettere å tilgang til instruksjoner lokalt språk eller det språket du ønsker.