Swegon tar sitt første steg mot å benytte fossilfritt stål

Denne uken presenterer Swegon sitt første produkt laget av karbondioksid-redusert stål – en GOLD RX – på ISH-messen i Frankfurt. Fremstillingen av stål forbruker store mengder av både ressurser og energi. Ettersom ventilasjonsaggregater primært er laget av stål, er det et betydelig potensial for å redusere karbonavtrykket i produksjonen. 
 
I januar ble den første leveransen av XCarb® RRP (Recycled and Renewably Produced) Magnelis fra stålprodusenten ArcelorMittal mottatt ved Swegons aggregat-fabrikk i Kvänum.
XCarb® RRP Magnelis har inntil 70% lavere CO2-avtrykk enn tradisjonelt produsert stål. XCarb® RRP er hovedsakelig produsert av resirkulert stål og det benyttes 100% fornybar energi i produksjonsprosessen.
 

Det første luftbehandlingsaggregatet er nå produsert, og planen er å gradvis introdusere karbondioksid-redusert stål i produksjonen, med oppstart i løpet av andre kvartal i år.  

– Vi er stolte av å kunne fase inn karbondioksid-redusert stål i produksjon av våre ventilasjonsaggregater. Vi må alle bidra til og redusere vårt klimaavtrykk, og denne overgangen gjør oss i stand til å redusere ikke bare vårt eget, men også våre kunders klimaavtrykk, sier Robert Siverby, Supply Chain Director i Swegon Group. 

Swegon har i lang tid fokusert på bærekraft og på å redusere klimaavtrykket i produksjons- og bruksfasen av sine produkter. Swegon var blant de første i bransjen som utviklet EPD-er (Environmental Product Declaration) for sine produkter, og har en betydelig mengde EPD-er i sin portefølje. 

Basert på eksisterende EPD for GOLD RX størrelse 12, forventes det totale globale oppvarmingspotensialet (Global Warming Potential; GWP) å bli redusert med inntil 20% ved overgangen til XCarb® RRP Magnelis-stål. Introduksjonen av XCarb® RRP er første steg i selskapets reise mot å benytte fossilfritt stål.