« tilbake

NYTT PRISVARSEL FRA 1. AUG.

15. juni 2021
Nytt prisvarsel fra 1. august

Prisøkningen på råvarer fortsetter, og vi ser oss derfor nødt til å justere prisene ytterligere på vårt produktsortiment. Ny justering gjelder fra 1. august.

Prisjusteringen gjelder vårt egenproduserte sortiment:

 • Boligventilasjon - CASA Smart - +1%
 • GOLD og GLOBAL: +4,5%,
 • WISE: +3,5%
 • Inneklimaprodukter: +3-6%
   

Disse produktene er ikke berørt av denne prisjusteringen:

 • Boligventilasjon - tilbehør
 • Luftfilter
 • Montasje, verktøy og oppheng
 • Isolering og branntetting
 • Boligventilasjon – prosjektering
 • Sirkulære kanaler og detaljer


Vi ber våre kunder være oppmerksomme på våre tilbudsfrister.

Du finner oppdaterte prislister her fra 1. august.

 
Ta kontakt med ditt nærmeste Swegon kontor hvis du ønsker nærmere informasjon.

 

______

1. juni 2021
Prisjustering
Det er for tiden store prisøkninger på råvarer, noe som gir utslag for våre fabrikker og hos våre underleverandører. Vi justerer derfor prisene på vårt produktsortiment.

Prisendringer på utvalgte varegrupper:
Boligventilasjon - CASA Smart - +2,5%
WISE: +2,5%
Inneklimaprodukter: +2-3%
Montasje, verktøy og oppheng: +10-25%
Sirkulære kanaler og detaljer: +7-15%

Disse produktene er ikke berørt av denne prisjusteringen:
GOLD og GLOBAL
Boligventilasjon - tilbehør
Luftfilter
Isolering og branntetting
Boligventilasjon – prosjektering

Gjelder fra 1. juni 2021.

______

18. mai 2021
Varsel om prisjustering
Det er for tiden store prisøkninger på råvarer, noe som gir utslag for våre fabrikker og hos våre underleverandører. Vi justerer derfor prisene på vårt produktsortiment.

Prisendringer på utvalgte varegrupper:
For vårt egenproduserte sortiment innen boligventilasjon og inneklima blir det en prisøkning på 2-3 %. Innen kanal- og montasjemateriell, som f.eks. klammer, konsoller, gjengestag og stativrør, ligger prisjusteringen i hovedsak mellom 10-25 %. For spirorør og detaljer blir det en økning på 7-15 %

Gjelder fra 1. juni 2021.