« tilbake

Hvilket ventilasjons-prinsipp skal jeg velge?

For å få det optimale inneklimaet for bygningen din er det viktig å planlegge tidlig hva slags ventilasjon som passer best for deg. Ulike lokaler har forskjellige behov. Her er noen prinsipper å vurdere.

Et av de første valgene du må ta når du planlegger et ventilasjonssystem, gjelder hvilket ventilasjonsprinsipp du skal bruke. De to vanligste prinsippene er: omblandene og fortrengningsventilasjon.

For omblandene ventilasjon er tilluftsventilene plassert høyt i rommet, vanligvis nær eller i taket. Tilluften kommer inn med relativ høy hastighet. Luften fordeles i hele rommet og blandes i prinsippet homogent med romluften. Ved å velge tilluftsventiler nøye, kan resultatet bli fullstendig trekkfri ventilasjon.

Mixed500

Omblandet ventilasjon

For fortrengningsventilasjon er ventilen plassert lavt i rommet, på gulvnivå. Kald tilluft kommer inn med relativt lav hastighet og sprer seg mer eller mindre ut over gulvflaten. Når tilluften varmes opp, stiger den og skyver bort romluften, som evakueres via avtrekksluften i taknivå.

Displacement500

Fortrengningsventilasjon

Tilpass ventilasjonen basert på designet av rommet og bruken

Hvilken av disse ventilasjonsprinsippene du bør velge styres av mange faktorer, for eksempel:

  • Størrelsen på rommet
  • Takhøyde
  • Innredning
  • Hvilke aktiviteter som utføres i lokalene

En av de viktigste aspektene å huske på er at ventilasjonen skal gi god komfort i den oppholdssonen, som definerer det området folk oftest oppholder seg i - fra 0,1 til 2,0 meter over gulvet.

Workzone500

Oppholdssone

Omblandende ventilasjon er godt egnet i lokaler med lav eller middels takhøyde og som stiller høye krav til komfort, for eksempel klasserom, små restauranter og kontorer. Som vi allerede har forklart, må tilluften komme inn ved taknivå. Omblandende ventilasjon kan ved behov gi en høy kjøleeffekt. På den annen side er den mindre egnet for store lokaler med høy takhøyde der tilluften har vanskelig å nå ned til oppholdssonen. Det er også mindre egnet for aktiviteter der det er behov for å fjerne romluften i stedet for å blande den med tilluften, for eksempel på operasjonssaler.

Fortrengningsventilasjon er derimot ofte et bedre valg for lokaler med middels eller høy takhøyde, for eksempel industrilokaler, flyplasser og store kafeteriaer. Når tilluften kommer inn på gulvnivå, ventileres oppholdssonen raskt, og den eksisterende romluften skyves opp nedenfra. Fortrengningsventilasjon er best egnet for lokaler med et begrenset kjølebehov og der det lokalt er store varmekilder, for eksempel restaurantkjøkken. Det er mindre egnet for bruk i tungt møblerte lokaler, der luftstrømmen lett blokkeres, og for lokaler med behov for oppvarming, siden tilluften er kaldere enn romluften.

Velg riktig ventilasjonsprinsipp for prosjektet ditt for å sikre best mulig inneklima!