En HVAC-milepæl – EPD for Swegon CASA

Som den første i bransjen har Swegons CASA-serie av ventilasjonsaggregater og kjøkkenhetter nå livssyklusvurderinger (LCA) og miljøprodukterklæringer (EPD) på plass.

 

HubSpot Video

 


Hva er EPD? 

En EPD (Environmental Product Declaration) er et tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD-en for CASA er utarbeidet av Ramboll Finland og sertifisert av Bureau Veritas.

Swegon CASA EPD dekker både de vanligste ventilasjons-aggregatene og kjøkkenhettene. Dette betyr at over 95% av Swegon CASA-produktene er inkludert i EPD-en.

Beregningene dekker alle miljøpåvirkninger fra råvareforsyning, transporter, produksjon, levetid og gjenvinning. Miljøaspektene blir stadig viktigere ved valg av byggmateriell. Nå kan konstruktører, designere og installatører bruke dataene fra deklarasjonene for å sammenligne bedre og forstå miljøpåvirkningene til forskjellige produkter. Sertifikatet sikrer at data i deklarasjonen er verifisert og kan brukes i karbonfotavtrykkberegninger på byggenivå.

Vårt karbonfotavtrykk

Foruten karbonavtrykket forårsaket av driften av produktet, tas også miljøaspektene ved produksjonen og valg av råvarer, emballasje og logistikk i betraktning. CASA-enheter lages i vår Kaarina-fabrikk, hvor kun fornybar energi brukes til produksjon. Dessuten kan installasjons-, vedlikeholds- og brukermanualen lastes ned i digitalt format med QR-kode, noe som reduserer papirbruken betraktelig.

Likevel trenger en ventilasjonsenhet strøm for å fungere, og dette forårsaker karbonutslipp i løpet av levetiden. Imidlertid er karbonavtrykket fra et luftbehandlingsaggregat relativt lite sammenlignet med mange husholdningsapparater. I motsetning til disse, skaper ventilasjonsaggregater ikke bare utslipp. Den sparer faktisk mye mer energi enn den bruker, takket være den integrerte varmeveksleren som gjenvinner varmen i avtrekksluften og overfører den til tilluften. Med Swegon CASA ventilasjons-aggregater overstiger fordelene ved spart energi produksjonens karbonavtrykk på mindre enn ett år.

EPD-Miljopaavirkning-CASA Smart-NO

CASA EPD og Bureau Veritas CertificateEPD-CASA Smart ventilasjonsaggregatEPD - CASA Smart kjøkkenhetterCASA - Bureau Veritas Certificate

For mer informasjon og for å se andre Swegon-produkter
med EPD klikk her