« tilbake

En HVAC-milepæl – EPD for Swegon CASA

Som den første i bransjen har Swegons CASA-serie av ventilasjonsaggregater og kjøkkenhetter nå livssyklusvurderinger (LCA) og miljøprodukterklæringer (EPD) på plass.

 

casa-epd-169-no-2022-04-21-09_00_24

 


Hva er EPD? 

En EPD (Environmental Product Declaration) er et tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. EPD-en for CASA er utarbeidet av Ramboll Finland og sertifisert av Bureau Veritas.

Swegon CASA EPD dekker både de vanligste ventilasjons-aggregatene og kjøkkenhettene. Dette betyr at over 95% av Swegon CASA-produktene er inkludert i EPD-en.

Beregningene dekker alle miljøpåvirkninger fra råvareforsyning, transporter, produksjon, levetid og gjenvinning. Miljøaspektene blir stadig viktigere ved valg av byggmateriell. Nå kan konstruktører, designere og installatører bruke dataene fra deklarasjonene for å sammenligne bedre og forstå miljøpåvirkningene til forskjellige produkter. Sertifikatet sikrer at data i deklarasjonen er verifisert og kan brukes i karbonfotavtrykkberegninger på byggenivå.

Vårt karbonfotavtrykk

Foruten karbonavtrykket forårsaket av driften av produktet, tas også miljøaspektene ved produksjonen og valg av råvarer, emballasje og logistikk i betraktning. CASA-enheter lages i vår Kaarina-fabrikk, hvor kun fornybar energi brukes til produksjon. Dessuten kan installasjons-, vedlikeholds- og brukermanualen lastes ned i digitalt format med QR-kode, noe som reduserer papirbruken betraktelig.

Likevel trenger en ventilasjonsenhet strøm for å fungere, og dette forårsaker karbonutslipp i løpet av levetiden. Imidlertid er karbonavtrykket fra et luftbehandlingsaggregat relativt lite sammenlignet med mange husholdningsapparater. I motsetning til disse, skaper ventilasjonsaggregater ikke bare utslipp. Den sparer faktisk mye mer energi enn den bruker, takket være den integrerte varmeveksleren som gjenvinner varmen i avtrekksluften og overfører den til tilluften. Med Swegon CASA ventilasjons-aggregater overstiger fordelene ved spart energi produksjonens karbonavtrykk på mindre enn ett år.

EPD-Miljopaavirkning-CASA Smart-NO

CASA EPD og Bureau Veritas CertificateEPD-CASA Smart ventilasjonsaggregatEPD - CASA Smart kjøkkenhetterCASA - Bureau Veritas Certificate

For mer informasjon og for å se andre Swegon-produkter
med EPD klikk her